Życzliwymi bądźmy – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

 
W dniach 18 – 25 stycznia , jak co roku, obchodzony jest na świecie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Podziały wśród chrześcijan istnieją od wielu wieków. Powodują one wielki ból i są sprzeczne z wolą Boga. Razem z chrześcijanami na całym świecie modlimy się, aby udało się je przezwyciężyć, modlimy się o jedność chrześcijan i pojednanie na świecie. Termin ten został zaproponowany w 1908 r. przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, i obejmuje czas między dniem wspominającym św. Piotra (18 stycznia), a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła (25 stycznia). W Tygodniu tym odbywają się przede wszystkim nabożeństwa Słowa Bożego, a także sympozja,  konferencje, koncerty. Każdego roku temat i materiały opracowują chrześcijanie z innego państwa. Materiały te są następnie akceptowane przez Światową Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję materiałów przygotowuje ekumeniczny zespół redakcyjny, powołany przez Komisję ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski. Komisji współprzewodniczą: bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP) i bp Krzysztof Nitkiewicz (Kościół rzymskokatolicki). Do zespołu redakcyjnego należą obecnie: bp dr Edward Puślecki honorowy Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, dr hab. Kalina Wojciechowska z Kościóła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC, oraz duchowni z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i Kościoła Polskokatolickiego. W roku 2012 Tydzień Modlitw przygotowała Polska. Tegoroczny Tydzień – chrześcijanie z Malty.

Refleksje przeznaczone na osiem dni oraz nabożeństwa skupią się na tekstach z Dziejów Apostolskich. Tematy na te osiem dni brzmią następująco:

Dzień 1: Pojednanie: wyrzuć ładunek za burtę

Dzień 2: Oświecenie: znajdź i ukaż światło Chrystusa

Dzień 3: Nadzieja: nikt z was nie zginie

Dzień 4: Zaufanie: nie bój się, wierz

Dzień 5: Pokrzepienie: połam chleb na drogę

Dzień 6: Gościnność: okaż życzliwość

Dzień 7: Nawrócenie: przemień serce i umysł

Dzień 8: Hojność: przyjmij i daj.

oprac. Joanna i Wiktor Dubaniewicz

Dodatkowe materiały i harmonogram nabożeństw znajduje się na stronie Polskiej Rady Ekumenicznej.

Regulamin(500)