Sto lat od narodzin Chiary Lubich

 
Chcemy nie tylko świętować, ale też spotkać się z Chiarą Lubich, kobietą, która prowadziła dialog z każdym i w różnorodności widziała możliwość wzajemnego ubogacenia.

„Chiara Lubich – Miasto Świat” to tytuł wystawy, która została otwarta 7 grudnia w Trydencie, w dwóch nieużywanych obecnie tunelach drogowych Galerii Bianca. Wydarzenie to rozpoczęło obchody setnej rocznicy urodzin założycielki Ruchu Focolari. Wystawę, którą objął patronatem Prezydent Republiki Włoskiej, przygotowała Fundacja Muzeum Historycznego Trydentu we współpracy z Centrum Chiara Lubich.

Dyrektor Fundacji Muzeum Historycznego Giuseppe Ferrandi otworzył i poprowadził panel w dniu inauguracji. Ukazano postać Chiary Lubich jako osoby o szerokich horyzontach, równocześnie głęboko zakorzenionej w regionie trydenckim, w jego historii, kulturze i tradycji. Założycielka Ruchu Focolari dzięki swojemu charyzmatowi potrafiła mówić językiem uniwersalnym; przekroczyła wszelkie granice geograficzne i kulturowe, aby nieść przesłanie pokoju i braterstwa.

Tego samego dnia Autonomiczna Prowincja Trydencka przyznała Marii Voce, prezydent Dzieła Maryi, Medal św. Wacława, uznając jej niestrudzone zaangażowanie w ukazywanie wartości jedności i pokoju. „Jestem naprawdę wdzięczna i poruszona tym uznaniem. Podkreśla ono wartość osoby Chiary Lubich i Ruchu Focolari, dlatego odbieram je jako przyznane całemu Ruchowi” – powiedziała Maria Voce.

Obok trzech sekcji wystawy znajdujących się w Trydencie została otwarta jeszcze odrębna wystawa w halach Pałacu Scopoli w Tonadico. Jest ona poświęcona okresowi 1949–1959 (czas głębokiego doświadczenia mistycznego) po ostatnie rekolekcje letnie Mariapoli).

„Świętujmy, aby spotkać” – to motto Roku Chiary Lubich, które zachęca nas do jeszcze lepszego i głębszego odkrycia charyzmatu jedności, a przede wszystkim do spotkania samej Chiary. Kierując się zaproszeniem arcybiskupa Trydentu Lauro Tisiego, który zachęca nas jako Ruch do ​​”ukazywania Boga Chiary, aby radykalnie zmienić obraz Boga i ukazać Boga, który nieodwołalnie troszczy się o drugiego. Z tej wizji Boga rozumianego jako Miłość rodzi się pozytywna wizja stworzenia, natury, człowieka i cielesności”.

Chcemy także w Polsce świętować obchody 100. rocznicy urodzin naszej „duchowej matki”.

Zaproszenia na Msze św. z tej okazji wysyłają do nas wspólnoty lokalne:

  • Poznań – 21 stycznia, godz. 18, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana, ul. Kościelna 3. Po Mszy św. nabożeństwo ekumeniczne i spotkanie w salce nt. ekumenizmu w Ruchu Focolari.
  • Warszawa – 22 stycznia, godz. 19, kościół Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża pw. św. Marcina, ul. Piwna 9/11
  • Katowice – 22 stycznia, godz. 18.30, kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. Mikołowska.
  • Wrocław – 22 stycznia, godz. 19.30, kościół św. Marcina. Wcześniej o godz. 18 spotkanie w sali przy ul. Katedralnej 4
  • Bydgoszcz – 22 stycznia, godz. 17, katedra

 

oprac. Radosław Szawłowski

Regulamin(500)