Dla sojuszu międzypokoleniowego na wzór Trójcy Świętej 

 
Wystąpienie Marii Voce na Międzynarodowym Kongresie Duszpasterskim Osób Starszych "Bogactwo lat". 

Uznać, że drugi człowiek ze swoją różnorodnością jest dla mnie darem. I budować relacje braterskie w oparciu o autentyczne słuchanie, które odsuwa stereotypy i uprzedzenia oraz otwiera nowe ścieżki. Są to dwa pierwsze warunki, aby móc prowadzić dialog między pokoleniami, nawiązać relację miłości wzajemnej miłości między ludźmi młodymi i dorosłymi. Takie jest sedno przesłania, które Maria Voce, prezydent Ruchu Focolari, chciała przekazać w swoim przemówieniu na 1. Międzynarodowym Kongresie Duszpasterstwa Osób Starszych, zorganizowanym w dniach od 29 do 31 stycznia przez dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia w Augustinianum w Rzymie (Włochy). 

550 ekspertom i duszpasterzom, pochodzącym z 60 krajów, Maria Voce zaproponowała refleksję na temat dialogu między pokoleniami. Wychodząc od podkreślenia dającego się zauważyć w świecie „klimatu nowego zrozumienia między pokoleniami”, którego wyrazem są np. pokojowe demonstracje, mobilizujące ostatnio młodych, dorosłych i osób w podeszłym wieku, podkreśliła, że łączy ich wola spotykania się i tworzenia bezpośrednich relacji, wyrażania własnych myśli i proszenia o nowe zobowiązanie „dla wspólnego dobra, praw człowieka, solidarności i pokoju”.

Prezydent Ruchu Focolari ukazała kilka sposobów na odtworzenie  sojuszu między pokoleniami. Przede wszystkim podkreśliła potrzebę głębokiego słuchania, czyli „uwalniania umysłów i serc od uprzedzeń i stereotypów”. Następnie należy porzucić statyczne wyobrażenie drugiej osoby, według którego dorosły jest nudny i zastygły w przeszłości, a młody człowiek niedoceniany i oceniany negatywnie. Wreszcie, decydująca jest wola otwarcia się na nowe systemy, aby wspólnie pokonać trudności. Maria Voce na koniec, zaproponowała obraz Kościoła nakreślony przez młodego mężczyznę podczas poświęconego im Synodu: „Kościół jest kajakiem, w którym osoby starsze pomagają utrzymać kurs, interpretując pozycję gwiazd, a młodzi ludzie silnie wiosłują – wyobrażają sobie, co ich czeka dalej”.

Claudia Di Lorenzi

 

Regulamin(500)