Jezus Pośrodku

 
Kolejna zasada duchowości jedności to rzeczywistość, której możemy doświadczyć dzięki miłości wzajemnej. Jezus obecny pośród nas to temat, który w tym roku jest zgłębiany w Dziele Maryi. Przedstawiamy kilka myśli Chiary Lubich zaczęrpniętych z książki „Duchowość jedności nową drogą”.

Jezus pomiędzy nami… On jest łaską, którą otrzymujemy w jedności. To super łaska, gdyż to sam Jezus. Jezus pomiędzy nami – to wskazówka do zrealizowania („gdzie dwaj albo trzej…”) dana nam przez samego Jezusa. Ta obecność Jezusa jest rzeczywistością bardzo na czasie. Wiemy bowiem, jak dziś trudno mówić o Jezusie, gdyż widzi się w Nim jakąś rzeczywistość odległą, sprzed dwóch tysięcy lat, już przebrzmiałą, może starą. W środowisku, które jest zeświecczałe, materialistyczne, obojętne i które wpłynęło także na sam Kościół, nie jest już oczywiste, że Jezus nadal żyje,  towarzyszy naszym dziejom – On, który przyrzekł: „Ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Jeśli On jest obecny pomiędzy nami, wtedy wielu będzie mogło Go spotkać.

Jezus pomiędzy nami! Żyć, aby mieć Go zawsze z nami, aby zanosić Go światu, który nie zna Jego pokoju, aby mieć w sobie Jego Światło! Jego Światło!

Stwierdziłam, dotknęłam namacalnie, że Bóg pomiędzy nami dokonuje rzeczy niemożliwych …I nie bójmy się oddać wszystkiego dla Jedności; bez miłości, która nie zna miary, bez stracenia swego zdania, bez stracenia swojej woli, swoich pragnień, nie będziemy nigdy jedno! (…) Jeśli pozostaniemy wierni powierzonemu nam zadaniu (ut unum sint), świat ujrzy jedność. (…) Jedność ponad wszystkim! We wszystkim! Ponad wszystko! Niewiele znaczą dyskusje, nawet najbardziej pobożne tematy, jeśli nie damy życia Jezusowi pośród nas (…).

Jezus obecny pośród świata, pośród ludu chrześcijańskiego… obecny pośród narodów. Ta Jego obietnica, być może realizowana  w klasztorach przez wieki i ogłoszona w naszych czasach przez Sobór Watykański II, jest teraz dzięki naszemu Ruchowi rzeczywistością powszechną.

Regulamin(500)