Miłość jest Światłem

 
25 września 2010 roku, w dniu beatyfikacji Chiary Luce Badano, w elbląskim hospicjum narodziła się wspólnota pod wezwaniem bł. Chiary Luce Badano.

W krótkiej rozmowie telefonicznej zadano mi pytanie, dlaczego błogosławiona Chiara Luce Badano stała się patronką naszej wspólnoty. Najkrótszą odpowiedzią byłyby trzy słowa: „Miłość jest Światłem”. 25 września 2010 r., w dniu beatyfikacji Chiary Luce Badano, w elbląskim hospicjum narodziła się wspólnota pod wezwaniem bł. Chiary Luce Badano. Ojcem duchowym, który powołał wspólnotę do życia, jest ks. Krzysztof Jagoda, będący wówczas kapelanem hospicjum. Od 4 lat opiekunem duchowym jest obecny kapelan ks. Piotr Bernacki (MIC). Cechą wyróżniającą wspólnotę jest jej różnorodność. Osoby będące we wspólnocie należą również do swoich wspólnot w parafii. W codzienności naszego życia wspólnotowego budujemy jedność, żyjąc słowem Życia, służąc chorym i ich rodzinom.

Dlaczego bł. Chiara Luce Badano patronuje naszej wspólnocie?

Chiara zostaje dotknięta chorobą nowotworową, ale się nie poddaje. Oddaje się woli Bożej. Chce żyć dalej normalnie, na ile choroba pozwoli. Dla chorego jest przęsłem mostu prowadzącego do Boga, który trzeba przejść. W hospicyjnej kaplicy wisi obraz Chiary, na którym jej twarz promieniuje radością. Każdy, kto patrzy na jej roziskrzone oczy, napełnia się pokojem i mocą.

Urocza młoda pani Ania* została przyjęta na oddział z szybko postępującą chorobą nowotworową. Obrażona, zbuntowana przeciw Bogu, przeciw światu i chorobie nie poddaje się, walczy. W jednym z takich trudnych dni pokazałam p. Ani zdjęcie Chiary Luce, mówiąc o chorobie Chiary. Wspomniałam, że w naszej kaplicy wisi duży jej obraz i że może go sama zobaczyć. Ania poprosiła, żeby zawieźć ją z łóżkiem do kaplicy, bo chciała się osobiście przekonać. Kiedy się przyjrzała obrazowi, stwierdziła, że „ta dziewczynka” jest wyjątkowa i że „chcę być u niej często”. Poprosiła o rozmowę. Była to długa rozmowa o Chiarze, o duchowości Ruchu Focolari, życiu słowem Bożym. Następnego dnia rano p. Ania poprosiła księdza kapelana o rozmowę. Przyjęła sakramenty. Był to przełomowy dzień. Jeszcze jakiś czas jeździłyśmy z p. Anią do kaplicy na Mszę św. Każdorazowo upewniała się, czy obraz wciąż wisi. Pogodzona z Panem Bogiem, wkrótce poszła na spotkanie z Chiarą.

Patronem hospicyjnej kaplicy jest św. Jan Paweł II, a patronem wspólnoty – bł. Chiara Luce Badano. 22 października, w dzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, podczas homilii głoszonej z okazji 10-lecia wspólnoty, wybrzmiało podobieństwo istniejące pomiędzy naszymi świętymi patronami: całkowite zawierzenie Jezusowi i oddanie Mu swojego cierpienia, przyzwolenie i zgoda na przyjęcie woli Bożej.

Miłość jest Światłem – światłem dla terminalnie chorych w hospicjum.

Zofia Bukowska[1]

[1] Imię pacjentki zostało zmienione

Regulamin(500)