7 grudnia 1943 – początek naszej historii

 
Przypominamy fragment wypowiedzi Chiary Lubich z 11 grudnia 2003 roku, gdzie mówi o znaczeniu wydarzenia z 7 grudnia 1943 roku w historii jej i tych wszystkich, którzy za nią poszli.

„Patrząc dziś wstecz, możemy zrozumieć, jakie znaczenie mógł mieć dla nas ten 7 grudnia 1943 r., data narodzin naszego Ruchu. Mówi on, że nowy charyzmat Ducha Świętego, nowe światło, zstąpiło w tamtych dniach na ziemię, światło, które w zamyśle Boga miało zaspokoić ogromne pragnienie tego świata wodami Mądrości, ogrzać go miłością Bożą i w ten sposób dać początek nowemu ludowi, karmiącemu się Ewangelią. Przede wszystkim to.

A ponieważ Bóg jest konkretny w swym działaniu, natychmiast pomyślał, by zapewnić sobie pierwszy kamień tej budowli – tego Dzieła – który byłby przydatny do Jego zamiarów. I pomyślał, aby wezwać mnie, dziewczynę jak wszystkie inne. Stąd moje poświęcenie się Jemu, moje “tak” Bogu, po którym wkrótce nastąpiło wiele innych “tak” ze strony młodych dziewcząt i chłopców.

To dzień, który wyraża światło i mówi o oddaniu się osób Bogu, jako narzędzi w Jego rękach dla spełnienia Jego celów.

Światło i oddanie siebie – dwa słowa w najwyższym stopniu użyteczne wtedy, w tamtych czasach powszechnego zagubienia, wzajemnej nienawiści, wojny. W czasach ciemności, kiedy Bóg i Jego miłość, Jego pokój, Jego radość, Jego przewodnictwo wydawały się nieobecne w świecie i zdawało się, że nikt się Nim nie interesował.

Światło i oddanie siebie – dwa słowa, które także dziś chce powtórzyć nam Niebo, kiedy na naszej ziemi trwa tyle wojen, a przede wszystkim, gdy najbardziej przerażający z nich wszystkich okazuje się terroryzm.

Światło – które oznacza Verbum, Słowo, Ewangelię, tak mało jeszcze znaną, a zwłaszcza zbyt mało wprowadzaną w życie.

Oddanie się Bogu – dziś jest konieczne bardziej niż kiedykolwiek”.

Regulamin(500)