Jedność i służba

 
Nowa prezydent Focolari przydzieliła nowym doradcom generalnym Ruchu zadania, zachęcając ich przy tej okazji, by tworzyli organ władzy cechujący się duchem braterskiej służby, który rodzi się dzięki ewangelicznej miłości wzajemnej.

11 lutego podczas Zgromadzenia Sekcji Fokolarin i Zgromadzenia Sekcji Fokolarinów zostali wybrani odpowiedzialni obu sekcji: fokolarin – Noreen Lockhart (Wielka Brytnia) i fokolarinów – Flavio Roveré (Brazylia). Dzięki temu został skompletowany organ władzy generalnej, zwany Centrum Dzieła. Tworzą go – oprócz prezydent i współprezydenta – 11 doradczyń, 11 doradców oraz dwóch odpowiedzialnych za sekcje fokolarinów.

Doradcy pochodzą w 17 krajów i 4 kontynentów, mają od 52 do 70 lat i reprezentują wielokulturowość, która charakteryzuje Focolari. Wielu z nich poznało dodatkowo różne konteksty geograficzne, oprócz miejsca swego pochodzenia. Jest to ważne, aby móc dogłębnie poznać cechy, potrzeby i trudności krajów, w których żyją osoby utożsamiające się z przesłaniem jedności Focolari.

Ze względu na swój skład Centrum Dzieła w pewien sposób jest wyrazem całego Dzieła Maryi oraz ukazuje jego jedność. Według Statutów Generalnych Ruchu Focolari zadaniem tego organu jest „zapewnienie i wzmacnianie jedności w całym Dziele, ukierunkowując je ku realizacji jego celów i troszcząc się o koordynację działań różnych jego części”.

Prezydent Margaret Karram 2 marca przydzieliła nowym doradcom generalnym Ruchu zadania, zachęcając przy tej okazji, by tworzyli organ władzy cechujący się duchem braterskiej służby, który rodzi się dzięki ewangelicznej miłości wzajemnej.

Biuro Prasowe Focolari

 

Doradczynie generalne
Cuneo, Chiara (Włochy )Zjednoczenie z Bogiem i modlitwa
Escandell, Silvia (Argentyna)Delegatka centralna
Gomez, Margarita (Hiszpania)Życie fizyczne i natura
Kempt, Donna Lynn (USA)Europa
Kobayashi, Renata (Japonia)Jedność i środki przekazu
Koller, Friederike (Niemcy)Promieniowanie i apostolat, Afryka i Bliski Wschód
Lockhart, Noreen (Wielka Brytania)Odpowiedzialna za sekcję fokolarin
Moussallem, Rita (Liban)Azja i Oceania
Ngabo, Bernadette (Kongo)Ameryki
Sanze, Geneviève (Rep. Środkowoafrykańska)Wspólnota dóbr, ekonomia i praca
Simon, Renata (Niemcy)Mądrość i nauka
Zanolini, Clara (Wochy)Ubiór i mieszkanie
Doradcy generalni
Asprer, Ray (Filipiny)Delegat centralny
Bartol, Angel (Hiszpania)Ameryki
Battiston, Ruperto (Włochy )Komunia dóbr, ekonomia i praca
Brüschke, Klaus (Brazylia)Promieniowanie i apostolat, Afryka i Bliski Wschód
Canzani, Francisco (Urugwaj)Mądrość i nauka
Dijkema, Enno (Holandia)Ubiór i mieszkanie
Kenfack, Etienne (Kamerun)Życie fizyczne i natura
Roveré, Flavio (Brazylia)Odpowiedzialny za sekcję fokolarinów
Salimbeni, Antonio (Włochy)Azja i Oceania
Schwind, Joachim (Niemcy)Jedność i środki przekazu
St-Hilaire, Marc (Kanda)Zjednoczenie z Bogiem i modlitwa
Valtr, Vit (Czechy)Europa

 

Doradcy i ich zadania – foto (ita.)

Regulamin(500)