1. dziennik ze Zgromadzenia Ogólnego, 21 stycznia 2021 r.

 

Zgromadzenie Ogólne Ruchu Focolari odbywa się online i potrwa od 24 stycznia do 7 lutego 2021 r. Nastąpią wybory nowej prezydent, współprezydenta, organów zarządzających oraz zostaną określone wytyczne i kierunki działania na następne sześć lat.

Zgromadzenie zostało poprzedzone działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi, w których uczestniczyły wspólnoty Focolari z całego świata. Obecne to już trzecie od śmierci założycielki Ruchu Chiary Lubich Zgromadzenie Generalne Dzieła Maryi. Miało odbyć się ono na początku września 2020 r., lecz zostało przełożone z powodu pandemii. Watykańska Dykasteria do spraw Świeckich, Rodziny i Życia zezwoliła na odroczenie i przeprowadzenie go w trybie zdalnym.

Uczestnictwo

W Zgromadzeniu biorą udział 362 osoby z całego świata, reprezentujące różne kultury, pokolenia, powołania, przynależność kościelną i religijną. Aby zachęcić do jak najszerszego włączenia się, obecna prezydent Ruchu Maria Voce powołała w lutym 2019 r. komisję przygotowawczą, której zadaniem było zebranie propozycji tematów, którymi miałoby się zająć obecne Zgromadzenie Generalne; wskazać nazwiska kandydatów w wyborach oraz przygotować program.

Wybory prezydent, współprezydenta, doradców

Poprzez zdalny systemem głosowania, 31 stycznia wybrana zostanie prezydent, natomiast 1 lutego zostanie wybrany współprezydent, a 4 lutego doradcy, którzy będą wspierać prezydent w różnych funkcjach zarządzania Ruchem. Ona sama przydzieli im zadania.

Kolejnym zadaniem Zgromadzenia będą obrady na tematy zaproponowane przez Centrum Ruchu, przedstawione z inicjatywy prezydenta, Rady Generalnej, sekcji, gałęzi lub ruchów. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zaproponować omówienie innych tematów.

O czym będą rozmawiać?

Z całego świata nadeszło ponad 3000 propozycji tematów do rozpatrzenia na Zgromadzeniu oraz propozycji kierunków, którymi Ruch miałby podążać w ciągu najbliższych sześciu lat. Pokazało to żywotność członków Focolari, ale także świadomość toczącej się „zmiany epoki”, jak powiedział Papież Franciszek w 2018 roku podczas spotkania w Loppiano.

Spośród wielu zostały wybrane cztery działy tematyczne: wcielanie charyzmatu pozostawionego przez założycielkę, kultura wypływająca z charyzmatu jedności, odpowiedź na kryzys środowiskowy i pandemię, współpraca z nowymi pokoleniami.

Jak powiedział niedawno w jednym z wywiadów obecny współprezydent Ruchu Focolari Jesús Moràn, pewna przestrzeń dialogu i debaty będzie również zarezerwowana na podjęcie tematu nadużyć. Będzie o tym mowa zarówno w sprawozdaniu prezydent z sześcioletniego okresu, które otworzy Zgromadzenie, jak i w przemówieniu ad hoc współprezydenta.

Pomimo różnorodności tematyki istnieje ogólna potrzeba określenia nowych i aktualnych dróg braterstwa, pozwalających odpowiadać na wyzwania i zapytania współczesnej ludzkości, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym.

Wiadomości i aktualizacje dotyczące prac Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej: Ruchu Focolari (www.focolare.org) oraz w kolejnych komunikatach prasowych.

Regulamin(500)