Ukraina: co my możemy zrobić?

 
W tym dramatycznym czasie, w rodzinach i wspólnotach Ruchu Focolari mnożą się wyrazy gotowości do pomocy, pomysły z głębi serca, pytania, czy i co możemy zrobić jako Dzieło Maryi w Polsce. Oto pierwsze próby odpowiedzi.

Zespół koordynujący pomoc uchodźcom w Polsce

W Ruchu Focolari w Polsce powstał zespół koordynujący pomoc uchodźcom z Ukrainy: Focolare Help. Jego zadaniem jest wypracowanie strategii i realizacja długofalowej pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz zapewnienie sprawnego i harmonijnego przepływu informacji w tym zakresie w ramach struktur Ruchu w Polsce. Wszelkie zapytania do zespołu można kierować na adres: focolare.help@gmail.com. By zgłosić chęć pomocy lub konkretne pomysły do zrealizowania, można również skorzystać ze specjalnego formularza: http://bit.ly/focolare-help. Zespół przygotowuje i udostępnia oraz na bieżąco uaktualnia zbiór pomocnych adresów stron internetowych: http://linktr.ee/focolare.help.

Przyjmowanie uchodźców w Mariapoli Fiore

Przyjęto pierwsze rodziny w Mariapoli Fiore, centrum formacyjnym Ruchu (Trzcianka k. Wilgi). W tej chwili w trzech domach gościnę znalazło 16 osób, w tym 8 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. W ośrodku po sąsiedzku przebywa natomiast 46 osób, w tym 36 dzieci od 4 miesięcy do 18 lat. W miarę możliwości mieszkańcy Fiore chcą też tam pomóc poprzez organizację zajęć dla dzieci. W Ministerstwie Rodziny i Pomocy Społecznej zgłoszono gotowość do przyjęcia w kolejnym domu do 25 osób, dzieci z domu dziecka wraz z ich opiekunami, dla zapewnienia im pobytu z wyżywieniem. Miasteczko Fiore jest obecnie „polem doświadczalnym”, dzięki któremu będzie można wypracować dobre praktyki dla innych miejsc.

Stowarzyszenie Fiore: pomoc dla uchodźców w miejscach Ruchu Focolari w Polsce

Stowarzyszenie Fiore ustanowiono podmiotem zbierającym środki finansowe na rzecz długofalowej pomocy dla uchodźców w miejscach Ruchu Focolari w Polsce. Jako organizacja pożytku publicznego może ono również współpracować z lokalnymi samorządami i pozyskiwać środki rządowe w celu realizacji pomocy uchodźcom. Spodziewana w tych dniach specustawa pozwoli nam dostosować i lepiej określić ramy pomocowych działań. „Mamy świadomość dynamiczności i rozwoju sytuacji, a poprzez integrację kanałów pomocy chcemy utrzymać gotowość działania na każdą okoliczność. Jeśli ktoś z Was przyjmuje gości w swoich prywatnych domach, informujemy, że nie jesteśmy w stanie zapewnić wsparcia finansowego w tym zakresie, możemy natomiast szukać rozwiązań wsparcia rzeczowego w naturze lub wsparcia niematerialnego” – stwierdza Wojciech Otrębski. Stowarzyszeniu Fiore w zależności od dynamicznie zmieniających się potrzeb mogą być użyczane lokale w różnych miejscach, będące formalną własnością innych podmiotów Ruchu Focolari.

Cenne doświadczenia i dobre praktyki można zgłosić na specjalny adres e-mail: focolare.help@gmail.com.

Nr konta:

Stowarzyszenie Fiore (Organizacja Pożytku Publicznego, KRS 0000289594)

Zbożowa 35/2, 20 827 Lublin, PL

Przelew PLN : 08 1600 1101 0003 0502 1306 8001

Przelew EUR (IBAN): PL50 1600 1101 0003 0502 1306 8021

SWIFT /BIC : PPABPLPK (BNP Paribas Bank Polska)

Tytuł wpłat: Ukraina

Międzynarodowa zbiórka dla Caritas Spes Ukraine

Stowarzyszenia Ruchu Focolari we Włoszech – Azione per un Mondo Unito (AMU) oraz Azione per le Famiglie Nuove (AFN) współpracujące z Ekonomią Komunii – udostępniły swoje konta, na które można przekazywać środki w euro dla Caritas Spes Ukraine. W organizacji tej pracuje również jedna z fokolarin ze wspólnoty w Kijowie: próbują tam na miejscu zapewnić opiekę dzieciom bezdomnym, osieroconym i niepełnosprawnym oraz innym osobom dotkniętym wojną w Ukrainie. Ze względu na kryzysową sytuację i ograniczone możliwości księgowania Caritas Spes Ukraine nie zbiera środków w sposób bezpośredni.

Więcej informacji i numery kont na międzynarodowej stronie Ruchu Focolari: https://www.focolare.org/news/2022/03/02/ucraina-accordo-con-caritas-spes-per-lassistenza-alla-popolazione/

Regulamin(500)