Zakończenie Tygodnia dla Zjednoczonego Świata 2022

 
Tegoroczny Tydzień dla zjednoczonego świata był po raz kolejny okazją do zaprezentowania globalnych wydarzeń i działań na rzecz pokoju i braterstwa, które skupiały się na “zatroszczeniu się”, ze szczególnym uwzględnieniem integralnej ekologii. Projekt #Daretocare będzie kontynuowany w przyszłym roku.

8 maja transmisją na żywo zakończył się Tydzień dla zjednoczonego świata 2022.  Podczas bezpośredniego przekazu skierowano do wszystkich zaproszenie do życia w duchu #daretocare również w przyszłym roku. W wydarzeniu wzięło udział 56 krajów, a na całym świecie odbyło się 126 imprez, które odnowiły postanowienie o stałym zaangażowaniu w ochronę naszej planety i poprawę warunków życia wszystkich ludzi.

Przyglądając się aktualnym wydarzeniom, w tym strasznej wojnie na Ukrainie, mówiło się o pilnej potrzebie zmiany perspektywy w relacjach między obywatelami i narodami. Punktem wyjścia mogłoby być zmienione odniesienie do planety Ziemi i wszystkich jej mieszkańców. Ta podzielana przez wszystkich potrzeba była oczywista już w momencie startu Tygodnia dla zjednoczonego świata. W niedzielę 1 maja zostało to wyrażone poprzez wypowiedzi, refleksje i obecność przedstawicielek międzynarodowej grupy muzycznej Gen Verde. Zespół zaprezentował swoją najnowszą kompozycję „Wybieramy pokój”. Natomiast Gen Rosso ze swoją muzyką na potrzeby Tygodnia dla zjednoczonego świata przeniósł się do Bihac w Bośni i Hercegowinie. Tam 7 maja odbył się ich koncert, w ramach podejmowanych w związku z pomocą migrantom, szczególnie na szlaku bałkańskim, różnych akcji. Wszystkie te wydarzenia oraz główne imprezy były tematem podcastu United World Week – codziennej audycji informacyjnej, której  kolejne odcinki koncentrują się na innej części świata. Jej słuchaczami jest około 2000 osób, mających subskrypcje na stronie www.unitedworldproject.org. Na tym samym portalu będzie można w najbliższych miesiącach pogłębiać tematy i analizować historie przedstawione w ciągu tych ośmiu dni. Przykład? W Hajdarabadzie, w południowym Pakistanie, spotkało się 130 młodych ludzi, aby zastanowić się nad życiem po pandemii. Podkreślali oni znaczenie i konieczność zadbania o wodę pitną, podejmowanie prac na rzecz projektu zrównoważonej energii, zalesiania gwarantującego zachowanie ekosystemu, ale przede wszystkim konieczność wzmocnienia relacji i tworzenia „sieci” jako sposobu generowania pozytywnych zmian. Najwięcej uwagi poświęcono w tym roku sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy była wojna, podczas której wykształciło się kilka pokoleń młodych ludzi, którzy zadeklarowali chęć  pracy na rzecz ekologii integralnej, czyli ważnego narzędzia odbudowy rzeczywistości, w której niepokoje społeczne są nadal bardzo silne. Pokazali to także Młodzi dla zjednoczonego świata z Banias w Syrii, którzy zaangażowali się w akcję edukacyjną dla dzieci głuchych i niepełnosprawnych umysłowo, przeżywając z nimi „zielony” dzień i pracując nad stopniową poprawą ich warunków życia.

Niedziela 8 maja była również czasem Run4unity, ogólnoświatowej sztafety sportowej, podczas której chłopcy i dziewczęta z różnych grup etnicznych, kultur i religii biegli razem od 11:00 do 12:00 (w różnych strefach czasowych), aby pokazać swoje zaangażowanie na rzecz pokoju i promować narzędzie do jego osiągnięcia: Złotą zasadę. W tym roku na całym świecie odbyło się 33 sztafet Run4unity na całym świecie.

INICJATYWY

Na zakończenie Tygodnia dla zjednoczonego świata 2022 uruchomiono nową aplikację służącą do dzielenia się dobrymi pomysłami i zwiększania wpływu społecznego, jaki może wywrzeć wspólnie stosowanie tych wielu prostych dobrych praktyk. Działanie to, zatytułowane DZIAŁAĆ W SIECI, DAWAĆ, BY ZABEZPIECZYĆ ŚRODOWISKO, zostało zainicjowane w szkołach przez grupę włoskich nauczycieli. Działanie jest proste: po wskazaniu sponsora – rodzica, przyjaciela, siebie samego – będzie można przypisać wartość ekonomiczną 0,10 centa lub równowartość dowolnej monety danego kraju, dzięki podjętym „oszczędnościom”, aby te kwoty zainwestować w różne projekty solidarnościowe.

SPOTKANIA

Pierwszym spotkaniem w ramach projektu #Daretocare 2022-2023 będzie Festival Buen Vivir, czyli dwa dni pogłębionych dyskusji i warsztatów na temat ekologii integralnej w sobotę 14 i niedzielę 15 maja, na żywo na kanale Youtube United World Project.

Paolo Balduzzi

Regulamin(500)