Wróć, Panie Jezu!

 
Z okazji Bożego Narodzenia chciałabym złożyć wszystkim najpiękniejsze życzenia i czynię to poprzez wiersz, który napisałam w tych dniach.

Przyjdź, Panie Jezu, przybądź szybko,
ten świat już więcej nie zniesie!
Tu w dole zapadła ciemna noc
i gwiazda zgasła na naszym niebie.

Kto nas dziś zaprowadzi do Betlejem
na spotkanie z Księciem Pokoju?
Kto nam pomoże rozpalić w sercach
ogień miłości, która płonie
i zachwyca pięknem?

Jest Boże Narodzenie.
Wróć, wróć, Panie Jezu.
Chcemy Cię przyjąć jak nigdy dotąd,
bardziej niż wczoraj rozpoznać Cię w cierpiącym człowieku:
biednym, samotnym, zrozpaczonym, chorym, opuszczonym.

Pozwól nam usłyszeć wołanie
tego, kto nie ma nadziei, kto już nie wierzy!
Daj nam być ludźmi pokoju.
Daj nam odwagę,
daj nam śmiałość, by odpowiadać echem aniołom
i jak oni ogłaszać:
radość, nadzieję, wytchnienie, braterstwo.

Margaret Karram

Regulamin(500)