Boże Narodzenie z tymi, którzy cierpią

 
W okresie Bożego Narodzenia w 1986 roku Chiara Lubich zachęciła wspólnoty Ruchu Focolari, aby wyjść na spotkanie tych, którzy najbardziej cierpią. Również dzisiaj wiele sióstr i braci znajduje się w sytuacji cierpienia i oczekuje naszego wsparcia, naszej bliskości.

[…] Ciepło Bożego Narodzenia skłania nas wszystkich do tego, by czuć się bardziej rodziną, bardziej jedno między sobą, by czuć się bardziej braćmi – przeżywać więc wspólnie wszystko: radości i cierpienia.

Współcierpieć szczególnie z tymi, którzy z różnych powodów spędzają to Boże Narodzenie sam na sam z cierpieniem. […]

Cierpienie!

To, które czasem opanowuje nas całkowicie albo to, które dotyka nas ledwo dotyka i zaprawia goryczą radość naszych dni.

Cierpienie: jakaś choroba, nieszczęście, próba, bolesna sytuacja …

Cierpienie! […]

Jeżeli patrzymy na cierpienie oczami ludzkimi, mamy pokusę, by szukać jego przyczyny w sobie bądź poza sobą, w ludzkiej złości na przykład, w naturze lub jeszcze gdzie indziej. […]

I to wszystko może być prawdą, lecz jeśli myślimy jedynie w taki sposób, zapominamy o tym, co najważniejsze. Nie pamiętamy, że za wątkiem wydarzeń naszego życia stoi Bóg ze swoją miłością; On, który wszystkiego pragnie albo wszystko dopuszcza z wyższej przyczyny, jaką jest nasze dobro. […]

Czyż Jezus, po zaproszeniu nas do wzięcia naszego krzyża i do naśladowania Go, nie mówi: „Kto straci swe życie – a to jest przecież szczyt cierpienia – znajdzie je” (Mt 10, 39)?

Cierpienie jest zatem nadzieją zbawienia. […]

Co więc powiedzieć dziś tym, którzy pogrążeni są w cierpieniu? […]

Podchodźmy do nich przede wszystkim z najwyższym szacunkiem. Nawet jeśli się tego nie domyślają, Bóg nawiedza ich w takich chwilach.

A potem nieśmy z nimi, na ile tylko można, ich krzyże. Zapewnijmy ich też o naszej stałej pamięci i modlitwie, aby potrafili przyjąć prosto z rąk Boga wszystko, co ich dręczy i co sprawia im cierpienie, by umieli to połączyć z męką Jezusa, tak aby się stało najbardziej owocne. […]

Przypomnijmy im tę cudowną zasadę chrześcijańską, zgodnie z którą cierpienie, ukochane jako oblicze Jezusa ukrzyżowanego i opuszczonego, może przemienić się w radość.

[…] Niech więc takie będzie to Boże Narodzenie […]: dzielić każde cierpienie z naszymi najbardziej dotkniętymi nim braćmi, a nasze cierpienia ofiarować Dzieciątku Jezus.

Por. Chiara Lubich, Powraca Boże Narodzenie, Kraków 1997, s. 54-57.

Regulamin(500)