„Ostatnim słowem w historii świata będzie komunia”

 
Słowa Margaret Karram, prezydent Ruchu Focolari, z okazji śmierci Jego Świątobliwości papieża Benedykta XVI

Szacunek, wdzięczność i ogromne wzruszenie wypełniają moje serce w tej chwili, w której wyrażam głębokie podziękowanie za dzieło i życie papieża Benedykta XVI, w imieniu własnym oraz Ruchu Focolari, któremu on towarzyszył z bliska, z miłością. Stajemy dziś wraz z całym Kościołem wokół papieża Franciszka, aby oddać go Bogu – będąc pewni, że już został przyjęty w chwale Nieba – a ja uczynię to osobiście 5 stycznia, uczestnicząc w pogrzebie na Placu Świętego Piotra.

Dane mi było przyjmować papieża Benedykta w maju 2009 roku w Jerozolimie, kiedy uczestniczyłam w różnych etapach jego pielgrzymki do Ziemi Świętej. W pamięci zapisały mi się szczególnie dwie chwile. Po pierwsze, jego słowa przy Grobie Pańskim: „Pokój tutaj jest możliwy”. A dalej mówił: „Pusty grób mówi nam o nadziei – tej nadziei, która zawieść nie może, ponieważ jest darem Ducha życia”. Bardzo mocnym przeżyciem było dla mnie również uczestnictwo w prywatnej Mszy świętej w Delegaturze Apostolskiej w Jerozolimie, odprawianej właśnie przez papieża Benedykta XVI. Odczułam jego ojcowską czułość i wielkość jego miłości, którą wyraził w geście wdzięczności za to wszystko, co Ruch Focolari zrobił w ramach przygotowań do jego wizyty.

W 1989 roku, kiedy był jeszcze Prefektem Kongregacji Nauki Wiary, kard. Joseph Ratzinger został zaproszony przez Chiarę Lubich do dialogu z fokolarinami zebranymi z okazji swych dorocznych rekolekcji, w których ja również uczestniczyłam. Odpowiedział wtedy na wiele różnych pytań i w pewnym momencie wypowiedział słowa, których nie zapomniałam. W odniesieniu do przyszłości Kościoła i ludzkości mówił:

„Ostatnim słowem w historii świata będzie komunia, dopełnianie się komunii, nie tylko między nami, ale – ze względu na włączenie w miłość trynitarną – dopełnianie się komunii powszechnej, gdzie Bóg jest wszystkim we wszystkich” [1].

Dzisiaj, w chwili kiedy umiłowany papież Benedykt XVI powrócił do domu Ojca, ta wypowiedź rozbrzmiewa we mnie jak duchowy testament. Są to słowa o niezwykłej aktualności: niosą dziś światło i nadzieję ludzkości udręczonej przez konflikty, których końca nie widać.

Karmiliśmy się oświeconą myślą tego wielkiego teologa, który jeszcze bardzo młody, uczestniczył w Soborze Watykańskim II, przekazując i wyjaśniając na przestrzeni lat nowość Kościoła-komunii, opartej na znajomości Słowa Bożego oraz na miłości przełożonej na praktykę.

W dzień po jego wyborze na papieża, Chiara Lubich tak powiedziała: „Na ile go znam osobiście, posiada on szczególną zdolność rozpoznawania światła Ducha Świętego, dlatego z pewnością nas zaskoczy i przewyższy wszelkie oczekiwania” [2].

Ponadto, nigdy nie zapomnimy kluczowej roli, jaką odegrał w 1998 roku, kiedy papież Jan Paweł II z okazji Zesłania Ducha Świętego zaprosił na Plac Świętego Piotra ruchy kościelne i nowe wspólnoty. Przy tej okazji, kard. Ratzinger wygłosił wykład zatytułowany „Ruchy Kościelne i ich miejsce w teologii”, w którym nakreślił profil ruchów i nowych wspólnot oraz ich nierozerwalną więź z Kościołem. Niektóre fragmenty jego wystąpienia są wciąż dla mnie i dla Ruchu źródłem światła, aby móc być narzędziami komunii w Kościele i ramionami Chrystusa dla ludzkości:

„Te rozważania powinniśmy zamknąć wyrazami wdzięczności i radości, gdyż niezwykle jasno widać, że Duch Święty także dzisiaj działa w Kościele i udziela mu nowych darów – mówił wówczas – dzięki którym Kościół przeżywa ponownie radość młodości. Wdzięczności za te liczne osoby, młode i starsze, które idą za wezwaniem Ducha i nie rozglądając się wokół, ani oglądając się wstecz, rzucają się z radością w służbę Ewangelii. Wdzięczności za biskupów, którzy otwierają się na nowe drogi, czynią im miejsce w swoich kościołach lokalnych, prowadzą cierpliwy dialog z odpowiedzialnymi wspólnot, aby pomoc im przezwyciężać wszelką jednostronność i doprowadzać je do właściwego ukształtowania” [3].

Wraz z całym Kościołem dziękuję Bogu za dar, jakim był papież Benedykt XVI dla naszych czasów, a także modlę się, abyśmy umieli uchwycić i przełożyć na życie głębię jego myśli teologicznej, jego wierność Ewangelii oraz odwagę tego świadectwa życia zdolnego prowadzić Kościół po ścieżkach prawdy, braterstwa i pokoju.

Margaret Karram
Prezydent Ruchu Focolari

[1] Visita del Card. Joseph Ratzinger all’incontro delle focolarine, risposte alle domande. Castel Gandolfo, 8 dicembre 1989. Archivio Chiara Lubich in Archivio Generale Movimento dei Focolari.

[2] Dichiarazione di Chiara Lubich in: Comunicato Stampa Movimento dei Focolari, 20 aprile 2005.

[3] I movimenti nella Chiesa. Atti del Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali, Roma, 27-29 maggio 1998, Coll. Laici oggi 2, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999.

Regulamin(500)