Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości (Iz 1, 17)

 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18 - 25 stycznia 2023
Tydzien Modlitw o Jednosc Chrzescijan 2023

W dniach 18 – 25 stycznia, jak co roku od przeszło stu lat, obchodzony jest na świecie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Podziały wśród chrześcijan istnieją od wielu wieków. Powodują one wielki ból i są sprzeczne z wolą Boga. Razem z chrześcijanami na całym świecie modlimy się, aby udało się je przezwyciężyć, modlimy się o jedność chrześcijan i pojednanie na świecie. Termin modlitw został zaproponowany w 1908 r. przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, i obejmuje czas między dniem wspominającym św. Piotra (18 stycznia), a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła (25 stycznia). W Tygodniu tym odbywają się przede wszystkim nabożeństwa Słowa Bożego, a także sympozja, konferencje, koncerty. Każdego roku temat i materiały opracowują chrześcijanie z innego państwa, w obecnym roku przygotował je zespół powołany przez Radę Kościołów ze Stanów Zjednoczonych (stan Minnesota). Materiały te są następnie akceptowane przez Światową Radę Kościołów (a dokładniej przez Komisję Wiary i Porządku Publicznego) i Watykan (a dokładniej przez Papieską Dykasterię ds. Popierania Jedności Chrześcijan). Polską wersję materiałów przygotowuje ekumeniczny zespół redakcyjny, powołany przez Komisję ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski.

Nabożeństwa ekumeniczne odbywają się w różnych kościołach chrześcijańskich. Tradycją polską jest tzw. gościnność kaznodziejska, polegająca na tym, że duchowni różnych wyznań głoszą homilie w bratnich kościołach.

Ustalono, że w tym roku ofiary zbierane w trakcie nabożeństw będą przekazane na pomoc Ukrainie.

Podczas Tygodnia Modlitw rozważany będzie tekst biblijny z Księgi Izajasza (1, 12-18):
Gdy przychodzicie, aby pokazać się przede Mną, czy ktoś żąda od was, abyście wydeptywali Moje dziedzińce? Przestańcie składać bezwartościowe ofiary! Kadzidło jest dla Mnie czymś wstrętnym, obchody nowiu i szabatu, zwoływanie zgromadzenia – nie mogę znieść nieprawości i zgromadzeń. Nienawidzę waszych nowiów i uroczystych zgromadzeń; są one dla Mnie ciężarem, sprzykrzyło Mi się je znosić. Jeśli wyciągniecie ręce, to odwrócę od was oczy, nawet jeśli pomnożycie modlitwy, to ich nie wysłucham. Wasze ręce są pełne krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie, usuńcie zło waszych czynów sprzed Moich oczu, przestańcie czynić zło! Uczcie się postępować dobrze, szukajcie sprawiedliwości, pomagajcie uciśnionemu, dbajcie o prawa sieroty, brońcie wdowy! Chodźcie, rozsądźmy! – mówi PAN: Choćby grzechy wasze były jak szkarłat, to staną się białe jak śnieg, choćby były czerwone jak purpura, to staną się jak wełna.

Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości (wg Biblii Ekumenicznej) – ten werset z Księgi Proroka Izajasza jest tegorocznym hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, a także dla nas Słowem Życia na styczeń. Wprawdzie nieco inaczej zredagowanym: Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość (wg Biblii Tysiąclecia).

Chiara Lubich zawsze dostosowywała styczniowe Słowa Życia do hasła na tydzień ekumeniczny.

Prorok Izajasz żyjący w VIII w. p.n.e. dostrzegał niesprawiedliwość i wyzysk ludności. Był to czas, w którym nastąpił rozkwit rytualnego składania ofiar i darów, kiedy władza skupiała się w rękach króla i kapłanów, którzy rzadko stawali w obronie uciśnionych i pokrzywdzonych. Bogaci, którzy składali liczne ofiary, byli uważani za tych dobrych i pobłogosławionych przez Boga, natomiast biedni, którzy nie mogli składać ofiar, byli uważani za złych i przeklętych przez Boga. Prorok Izajasz w bardzo ostrych słowach zwraca się do jemu współczesnych: „Przestańcie składać bezwartościowe ofiary! Kadzidło jest dla Mnie czymś wstrętnym […] Jeśli wyciągniecie ręce, to odwrócę od was oczy” (Iz 1, 13-15). Ale też jednocześnie pouczał: „Obmyjcie się, oczyśćcie, usuńcie zło waszych czynów sprzed Moich oczu, przestańcie czynić zło!” (Iz 1, 16).

W dzisiejszym świecie również istnieje wiele zła. Niektórzy chrześcijanie byli i nadal są współwinni popierania ucisku, niesprawiedliwości i podziałów: rasowych, społecznych i wyznaniowych. To nie tylko niewolnictwo, kolonializm, rasizm, ale również brak poszanowania godności istoty ludzkiej, brak obrony praw człowieka, a szczególnie ochrony życia.

Joanna i Wiktor D.

Opracowano na podstawie „Materiałów na TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 18-25 stycznia i na cały rok 2023”

Regulamin(500)