Aby byli jedno

 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18 – 25 stycznia 2023

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest dobrym czasem, aby chrześcijanie dostrzegli, że podziały między Kościołami i wyznaniami są sprzeczne z pragnieniem Jezusa: Aby byli jedno – na wszystkich płaszczyznach. Nie tylko jedno w rodzinie: z mężem i dziećmi, nie tylko we wspólnocie czy w miejscu pracy. Nie można Ewangelii traktować wybiórczo. Brak jedności służy umacnianiu wszelkich podziałów, które nie przynoszą światu pokoju. Jedność chrześcijan powinna być znakiem pojednania całego stworzenia.

Jezus nie jest podzielony:

A tuż pod krzyżem
żołdacy zajęci
dzieleniem szaty,
szaty zewnętrznej,
na kilka części.
Każdemu przypadła
i bierze dla siebie….

Teraz tunika,
najbliższa Ciała,
Ciała Jezusa…

Myślą, jak dzielić…

Dzielić nie można,
w całości tkana!…

Losy rzucają.
Komu przypadnie
tunika Jego?…(por. J 19, 23-24)

Na Twoich oczach
o Mario, Mario, …
to wszystko się dzieje….

Coś jakbym słyszał….
To Twój głos spod krzyża.

Nie rzucajcie losów
o tunikę Jego!… [1]

We fragmencie rozważanym podczas nabożeństw Tygodnia Modlitw prorok Izajasz pokazuje, jak przezwyciężyć grzechy naszych czasów: „Czyńcie dobro, […] szukajcie sprawiedliwości, […], pomagajcie uciśnionemu, […] dbajcie o prawa sieroty, brońcie wdowy.” (Iz 1, 17)

Sprawiedliwość wymaga równego traktowania wszystkich, szanowania godności każdego człowieka; wymaga pokory, zadośćuczynienia, odpowiedzialności i pojednania. Nie może być jedności bez sprawiedliwości. Chrześcijanie są wezwani, by wyjść do świata i słuchać cierpiących, poniżanych, prześladowanych, ubogich.

Dla Chiary Lubich każdy jest kandydatem do jedności; ona jednoczyła się z każdym do granic grzechu. Wobec tego postawmy pytanie:

– Czy grzechem jest modlić się o jedność wspólnie z braćmi z innych Kościołów chrześcijańskich?

– Czy jest grzechem zapoznać się, a nawet zaprzyjaźnić się z innymi chrześcijanami i wspólnie działać w różnych inicjatywach charytatywnych czy społecznych?

W Polsce katolicy są znaczną większością i to tym bardziej nas zobowiązuje, by wychodzić naprzeciw tym, którzy są w mniejszości.

Czy długo jeszcze będziemy w TV słuchać:
„Dziś w Kościele katolickim wierni obchodzą święto Bożego Narodzenia”, „Dziś w Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent” albo „Wielki Post”.

To samo przeżywają wszyscy chrześcijanie, nie tylko katolicy.

Właśnie Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan jest też i po to, aby zmienić naszą katolicką mentalność. Uważamy siebie w dalszym ciągu za lepszych i jedynych. „W ilości siła”… nie – nie, nie o to chodzi. Nie o ilość, ale o jedność.

Joanna i Wiktor D.

[1] Fragment z „Milczenia Marii” Wiktora D.

Regulamin(500)