„Wezwani i posłani”

 
Te słowa Margaret Karram stały się myślą przewodnią dorocznych rekolekcji dla fokolarin i fokolarinów, które odbyły się w dniach od 4 do 7 stycznia br. w Brennej. Wśród uczestników byli również goście z zagranicy, m. in. ze Słowacji, Czech, Słowenii, Węgier i Ukrainy.

Fokolarini życia wspólnotowego, małżonkowie oraz kapłani przeżywają co roku swoje rekolekcje na przełomie grudnia i stycznia. Przez wiele lat odbywały się one w Centrum Ruchu pod Rzymem, gdzie szczególnie za życia Chiary Lubich można było czerpać ze źródła charyzmatu. Tym razem rekolekcje miały charakter bardziej lokalny, zachowując jednak wymiar międzynarodowy, charakterystyczny dla fokolarinów.

Uczestników urzekło gościnne miejsce – ośrodek rekolekcyjny położony malowniczo u podnóży Beskidów, które ostatniego dnia zajaśniały świeżym śniegiem. Struktura ośrodka, liczebność i skład grupy (w której oddychało się radosną atmosferą dużej rodziny, spotykającej się po krótszym lub dłuższym okresie niewidzenia), bożonarodzeniowe śpiewy i dekoracje – wszystko to składało się na doświadczenie święta: duchowego wytchnienia i odnowy.

Był czas na pogłębienie tematu „posłania”, który towarzyszy członkom Ruchu w bieżącym roku, poprzez refleksję Margaret Karram z perspektywy duchowości i Jesusa Morana z perspektywy teologiczno-biblijnej, a także świadectwa uczestników. Były chwile trwania „sam na sam” z Jezusem podczas adoracji w zachęcającej do modlitwy kaplicy i na łonie natury. Nie zabrakło też spotkań formacyjnych w nawiązaniu do aktualnego życia Kościoła: na temat synodalności, a także ochrony osoby i godności ludzkiego sumienia, o których mówił o. Robert Leżohupski OFMConv.

Trzeciego dnia rekolekcji, kiedy fokolarini odnawiali swoje poświęcenie się Bogu, uroczystą Mszę św. koncelebrowali abp Damian Zimoń oraz bp Grzegorz Olszowski z Archidiecezji Katowickiej, do której należy ośrodek. Piękno i radość tych dni podkreśliły także wieczorne akcenty artystyczne: występ grającej na bandurze ukraińskiej śpiewaczki Iryny Zhovtolyst, koncert kolęd w wykonaniu chóru „Benedictus” z parafii św. Jana Chrzciciela w Brennej oraz kapeli góralskiej „Maliniorze”.

Przypieczętowaniem rekolekcji, przeżywanych w kontekście 80-lecia powstania Ruchu, były słowa papieża Franciszka wypowiedziane 7 grudnia 2023 r.: „lekarstwem jest zawsze powrót do Ewangelii, korzenia naszej wiary i waszej historii: do Ewangelii pokory, bezinteresownej służby, prostoty”. Tak, trzeba ciągle wracać do korzenia historii Chiary i tych, którzy poszli za Bogiem jej drogą – do Ewangelii, przyjętej i niesionej innym, zgodnie z hasłem „Wezwani i posłani”.

Oprac. KW

Regulamin(500)