Jezus pomiędzy nami

 

CA0008Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje,

tam jestem pośród nich (Mt 18,20).
Jezus staje się
w pełni obecny pośród nas
jeśli jednoczymy się w Jego imię czyli w Nim,
w Jego woli, w miłości wzajemnej.
Daje sens i życie
nadprzyrodzonemu braterstwu.
A jego obecność niesie nam radość,
radość nową, pełną,
tę radość,
którą On sam obiecał (por. J 17,13).
To On tworzy jedność, a gdzie jest jedność, świat wierzy:
Aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył (J 17,21).
To Chrystus go nawraca.
Chrystus pośród swoich, zgromadzonych w Jego imię.
 (z pism Chiary Lubich)

Regulamin(500)