Miłość wzajemna

 

CA0017Jest takie przykazanie, które Jezus nazywa „swoim” i „nowym”:

„To jest moje przykazanie,
abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.
Nikt nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,12-13).
Kto zaczyna nim radykalnie żyć,
zauważa przemianę jakościową w swoim życiu wewnętrznym:
zostaje ono wzbogacone w nowe siły, w zapał, odwagę.
Wypełnianie tego przykazania powoduje prawdziwe nawrócenie.
Wpływa również na świat, który nas otacza:
daje świadectwo o Chrystusie.
„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35).
Miłość między chrześcijanami
jest dalekim odblaskiem życia Boga-Miłości w relacjach między ludźmi.
(z pism Chiary Lubich)

 

Regulamin(500)