TAK wypowiedziane Bogu

 

W jaki sposób możemy odpowiedzieć miłością na Miłość Boga?CA0014

W naszym umyśle wyryło się zdanie:
Nie każdy, który mi mówi: „Panie, Panie!”,
wejdzie do królestwa niebieskiego,
lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca…(Mt 7,21)
 A więc wypełniać wolę Bożą: oto co znaczy kochać Boga.
To nie oznacza rezygnacji,
jak to się często pojmuje,
lecz największą boską przygodę,
jaka może przydarzyć się człowiekowi:
pójście nie za naszą własną, małoduszną wolą,
nie za własnymi ograniczonymi planami,
lecz za Bogiem.
Wypełnianie planu, który On przygotował dla każdego swojego dziecka:
planu boskiego, niewyobrażalnego, przebogatego.
Wola Boża jest drogocenną perłą.
To odkrycie drogi do świętości dla wszystkich:
wszyscy mogą nią żyć, niezależnie od miejsca, sytuacji, powołania.
Jest ona kartą wstępu do świętości dla rzesz.
(z pism Chiary Lubich)

Regulamin(500)