Żyć Maryją

 

CA0015Maryja jest pomnikiem miłości, mistrzynią wszystkich cnót.

Jest naszym wzorem.
Nigdy nie wyobrazimy sobie, jak wielka jest Maryja!
Jest cała przyobleczona w Słowo Boże.
To „zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu” (por. Ps 119,11)
oznacza, że nimi żyła.
Maryja była cała Słowem, jedynie Słowem.
Być żywym Słowem oznacza powtarzać na ziemi życie Maryi.
Jeśli – dzięki wysiłkowi miłości – miłość staje się wzajemna,
Chrystus króluje wśród dwóch lub więcej.
Wówczas możemy duchowo przynosić światu Jezusa, tak jak Maryja wydała go fizycznie.

 (z pism Chiary Lubich)

Regulamin(500)