Brazylia: kolorowy mur w Manaus

 
To najnowsze osiągnięcie Centrum Roger Cunha Rodrigues, oferującego szereg zajęć dla dzieci i młodzieży, sponsorowane przez Trybunał Sprawiedliwości Manaus.

bras2Corado, peryferie Manaus (stolica stanu Amazonia) stan muru okalającego Centrum Socjalne Rogera Cunha Rodriguesa po ulewnych deszczach w ostatnim czasie bardzo się pogorszył. Mur, który oddziela i chroni Centrum od niebezpiecznej rzeczywistości narkotyków i przemocy obecnych w tej dzielnicy. Centrum narodziło się na początku lat 90-tych dzięki inicjatywie kilku osób z Ruchu Focolari. Rozpoczęło działalność, przyjmując do zorganizowanej szkoły i przedszkola osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Już wkrótce ośrodek stał się prawdziwym Centrum socjalnym, czynnym rano i po południu. Właśnie po to, żeby zagwarantować tutejszym dzieciom i młodzieży podstawowe prawo harmonijnego i kompleksowego rozwoju poprzez działania edukacyjne i rozrywkowe, wspierając tym samych ich rodziny. Od strony finansowej ośrodek utrzymuje się dzięki wspaniałomyślności wielu osób, przede wszystkim tych uczestniczących w adopcji na odległość, pilotowanej przez AFN, co pozwala zapewnić kształcenie, wyżywienie i opiekę medyczną.

Istnieje wiele działań, jak nauczanie – we współpracy wydziałem Psychopedagogiki Amazońskiego Uniwersytetu Federalnego, która polega na pomocy w wykrywaniu i pokonywaniu trudności w nauce u niektórych uczniów. Z kolei studenci farmacji opracowali projekt, w którym dzieci i rodziny zdobywają podstawową wiedzę z zakresu higieny osobistej, zdrowego żywienia i opieki. Przeprowadzono także badania krwi żeby wykryć i leczyć choroby zakaźne. Nie zabrakło projektów zajmujących się prewencją narkomanii, i przeciwdziałaniu zatrudniania nieletnich. Dla rodziców w tym samym czasie organizuje się szkolenia zawodowe we współpracy z Amazońskim Centrum Szkolenia Zawodowego.

bras3«Przez te lata powstały warsztaty narracji, teatr, czytanie literackie. Udało się również zorganizować formacje dla dorastającej młodzieży, obejmującą sferę uczuć i wychowania seksualnego – opowiadają Jeanne i Carlos, odpowiedzialni za projekt». Ostatnie osiągnięcie, o którym opowiadają Jeanne i Carlos: «Kryzys ekonomiczny coraz bardziej jest odczuwalny na naszym terenie. I tak na przykład instytucja, która przez dziesięć lat za darmo prowadziła kursy informatyczne, musiała przerwać współpracę. Niektórzy rodzice, naszych dzieci tracą pracę. Tak, więc nie było środków na pomalowanie i konieczną naprawę naszego muru, często narażanego na działanie wandali. Narodził się wówczas pomysł, by zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości w Manaus, proponując współpracę partnerską pod hasłem ”Kolorujemy mur”. Przyjęta później propozycja, zakładała namalowaniu na murze świadectw i wartości, jakimi żyjemy z dziećmi w Centrum Socjalnym, aby tym samym rozweselić i upiększyć naszą dzielnicę. Chcieliśmy, aby młodzież była wykonawcą projektu, w tym celu zebraliśmy ich ilustracje, aby potem je skopiować na murze».

Nowy, odrestaurowany i pomalowany mur został odsłonięty 27 października. Jeanne i Carlos opowiadają: «To była dla nas ogromna radość, ponieważ docenienie ze strony Trybunału nie tylko wspiera pracę Centrum, ale pozwala lepiej rozwinąć projekt. Szczególne podziękowania kierujemy do wielu osób, które wspaniałomyślnie wspierają nas w stwarzaniu możliwości edukacji i rozwoju dla tych dzieci, aby w przyszłości umiały one wziąć życie w swoje ręce i stały się nowymi kobietami i mężczyznami».

Regulamin(500)