Bóg Rodzina Firma Hojność

 
To tytuł trzeciej edycji Konferencji Przedsiębiorców Katolickich, która odbyła się w Poznaniu. Przedstawiamy relację członków Ruchu Focolari, którzy brali w niej udział, prezentując tam Ekonomię Komunii.

Konferencja 1„Bóg Rodzina Firma Hojność” to hasło trzeciej już edycji Konferencji Przedsiębiorców Katolickich, która odbyła się w dniach 3-4 listopada 2017 r. w Poznaniu. Organizatorami tej konferencji było Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców Talent, Fundacja Dzieła Chrześcijańskiego Biznesu oraz Komisja Ekonomii Komunii Ruchu Focolari w Polsce. W konferencji uczestniczyło ok. 150 przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych lub związanych z działalnością gospodarczą.

Tematem pierwszego dnia była Ekonomia Komunii, prezentowana przez członków Ruchu Focolari. Z tym przesłaniem do Poznania przyjechali: Stanisław Grochmal z żoną Anną, Bogusław Musiolik, Alojzy Lazar oraz Teresa Twardosz. Stanisław Grochmal przedstawił temat: Czym jest Ekonomia Komunii, zwracając szczególną uwagę na jej genezę, cele, i nowość, jaką wnosi we współczesny świat nie tylko ekonomii, ale także kultury, nauki a także duchowości. Bogusław Musiolik i Alojzy Lazar, zarządzający firmą EKa w Suszcu, podzielili się swoim doświadczeniem prowadzenia firmy w duchu Ekonomii Komunii, wskazując przede wszystkim na tworzenie dobrych relacji zarówno w firmie, jak i poza nią. Świadectwo budowania jedności pomiędzy współwłaścicielami oraz z pracownikami firmy, a przede wszystkim trwania w jedności z Bogiem przynosi często niespodziewane a bardzo pozytywne efekty. Teresa Twardosz przedstawiła tzw. narzędzia Ekonomii Komunii, to znaczy zasady, według których powinno się prowadzić przedsiębiorstwo, jeżeli zarządzanie nim ma być zgodne z duchem tej koncepcji. Zasady Ekonomii Komunii zostały przedstawione według siedmiu aspektów, które w Ruchu Focolari łączy się z kolorami tęczy, na jakie rozdziela się białe światło po przejściu przez pryzmat. Na tę konferencję przygotował także swoje doświadczenie Andrzej Miłkowski, współwłaściciel Biura Projektów Complex Projekt z Katowic, w którym wskazuje na istotne kamienie milowe w swoim procesie dojrzewania do decyzji uwolnienia się od własności i przywiązania do firmy oraz bycia wiernym i hojnym w zarządzaniu firmą Ekonomii Komunii.  Dyskusje w kilkuosobowych grupach przedsiębiorców (m.in. na pytanie o elementy koncepcji Ekonomii Komunii realizowane w swoich firmach) oraz rozmowy podczas kolacji uzupełniły prezentacje prelegentów.

Drugi dzień konferencji rozpoczął wykład Ojca Jordana Śliwińskiego OFMC, na temat spowiedzi przedsiębiorców oraz dwa doświadczenia przedsiębiorców o roli i znaczeniu spowiedzi w ich życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Eucharystia w południe połączona z modlitwą przedsiębiorców (ułożoną i praktykowaną w Duszpasterstwie Talent) nadała szczególny wymiar całej konferencji. W popołudniowym panelu wystąpienie Toma Petersona „Katolicy powróćcie do domu”.

O Konferencji Bóg, Rodzina, Firma, Hojność jeden z jej współorganizatorów, założyciel i duszpasterz Duszpasterstwa Talent w Krakowie ks. Grzegorz Piątek SCJ powiedział:

Konferencja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie odkrywania i budowania biznesów w oparciu o katolicki system wartości. Coraz więcej przedsiębiorców odszukuje swoją tożsamość jako dzieci Kościoła Chrystusowego i chce kierować się w życiu Bożymi zasadami. Tytuł Konferencji zawiera podstawową hierarchię wartości chrześcijanina i stanowi hasło, pod którym chcemy zjednoczyć polskich przedsiębiorców.

W realizację biznesu według ewangelicznych zasad z uznawaniem chrześcijańskich wartości wpisuje się Ekonomia Komunii, promowana przez Ruch Focolari i realizowana w setkach przedsiębiorstw na całym świecie.

Regulamin(500)