Spotkanie formacyjne ORRK

 
2 marca w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10. Poprowadził je Wojciech Terlikowski (Zespół Koordynujący ORRK). W dalszej części Irena i Jerzy Grzybowscy przedstawili temat „Jakie inspiracje do pracy z małżeństwami i parami niesakramentalnymi niesie adhortacja „Amoris Laetitia”?

Oto kilka punktów

– Cierpliwość to nie bierne czekanie na zmianę w małżeństwie ale kreatywność.

– Konieczność dialogu w życiu rodzinnym, którego trzeba się uczyć.

– Powszechny brak świadomości czym jest małżeństwo. Samo wysłuchanie konferencji to za mało. Młodzi muszą razem coś przeżyć.

– Docenienie więzi seksualnej w małżeństwie, która jest drogą wzrastania w życiu i w łasce.

– Kryzys to nie koniec świata, ale początek drogi. Nie odkładać spraw trudnych na później.

– Wychodzenie z apostolatem „na opłotki” ( internet jest obecnie skuteczną drogą).

– Towarzyszenie we wszystkich fazach: narzeczeństwa, małżeństwa, rozwodu. Towarzyszenie nie jest moralizowaniem. Potrzebne jest świadectwo.

– W przypadku związków niesakramentalnych uważnie rozeznawać każdą sytuację, unikać powierzchownych osądów. Duszpasterska umiejętność rozeznawania jest tu bezcenna. Katechizm jest odnośnikiem.

– Ostatnią grupą inspiracji jest odnowienie metod duszpasterskich.

Po prelekcji była możliwość zadawania pytań lub wypowiedzi z sali.

Ksiądz Bogusław uściślił różnicę między wolnym związkiem a związkiem niesakramentalnym.

Ksiądz Krzysztof mówił o problemie pożądania oraz o konieczności pogłębienia tematu życia sakramentalnego.

Małżeństwo (Paweł i Helena) opowiedziało świadectwo rodziny z Odessy.

Po przerwie świadectwa przedstawicieli ruchów na temat: Jak ruch podejmuje inspiracje do pracy z małżeństwami i parami niesakramentalnymi, zawarte w „Amoris Laetitia”.

– Urszula i Piotr Kowalczyk (Spotkania Małżeńskie) mówili o weekendach ewangelizacyjnych w formie warsztatów, z akcentem położonym na dialog i świadectwa.

– Katarzyna i Paweł Maciejewscy (Kościół Domowy) zajmują się promowaniem duchowości rodzinnej a także wychowaniem dzieci. 18 tys. rodzin prenumeruje ich pismo. W diecezjach odbywają się spotkania w małych grupach z udziałem kleryków.

– Katarzyna i Marek Rymsza (Equipes Notre-Dame) mówili, że ich działalność jest oparta na comiesięcznych spotkaniach małżeńskich. Ruch skupia ludzi aktywnych, ale nie jest ruchem akcji.

– Anna i Tomasz Włodarczykowie (Ruch Szensztacki) podzielili się inicjatywą „Kawiarenki Dialogowej”, która jest formą randki przy kawie, ale wzbogaconej o 20 minutową prelekcję, po niej jest ok. godziny na dialog, który ułatwia przygotowany wcześniej zestaw pytań. Na zakończenie jest podsumowanie z propozycjami postanowień. Tematy nawiązują do treści adhortacji. Zwykle uczestniczy ok 20 małżeństw. Wszystkie prelekcje są nagrywane i potem umieszczane na stronie internetowej.

– Maria i Maciej Michniewiczowie (Ruch Focolari) mówili o wspólnocie na wzór rodziny z Nazaretu. W centrum Ruchu (Castelgandolfo) odbywają się spotkania dla porzuconych, niesakramentalnych, wdów i wdowców. W miasteczku Focolari (Trzcianka) odbywają się spotkania dla narzeczonych połączone z warsztatami na temat dialogu.

Przewodniczący ORRK – o. Adam Schulz SJ, podsumował spotkanie mówiąc że częściowo już żyliśmy tym o czym Papież pisze w „Amoris Laetitia”. Ważne jest rozeznawanie, wspieranie, towarzyszenie. Jeszcze za mało jest pracy z parami niesakramentalnymi. Przekazano informację, że

25 marca ukaże się nowa adhortacja poświęcona młodzieży. Kolejne spotkanie ORRK 13 kwietnia, będzie spotkaniem plenarnym na temat „Towarzyszenia świeckim w odkrywaniu powołania”.

                                   Helena Buczkowska

Regulamin(500)