Pomóc wszystkim swobodnie się wyrazić

 
Powołano komisję przygotowawczą przyszłego Zgromadzenia Ogólnego Ruchu Focolari w 2020 r. Wskazówka prezydent Marii Voce i współprezydenta Jesúsa Morána: zagwarantować maksymalną wolność wszystkim w wyrażeniu swoich opinii!

Wskazania Prezydent Marii Voce dla Komisji, która przygotowuje następne Zgromadzenie Ogólne Focolari, były krótkie i jasne: „Spodziewam się, że ta komisja pomoże wszystkim członkom Ruchu wypowiedzieć się swobodnie na temat przyszłego Zgromadzenia Ogólnego i że będzie w stanie podsumować materiał, który przybywa, w taki sposób, aby nikt nie czuł się wykluczony. Bez podążania za wcześniej ustalonym interesem ”.

W weekend 24-26 maja komisja spotkała się po raz pierwszy w Castel Gandolfo, aby przygotować zarówno pod względem organizacji, jak i treści Zgromadzenie Ogólne Ruchu Focolari, zaplanowane na wrzesień 2020 r. Komisja składa się z 18 osób, które reprezentują Ruch Focolari w swoim zasięgu geograficznym oraz w różnorodności jego gałęzi i rzeczywistości w nim istniejących. Członkowie pochodzą z pięciu kontynentów i są częścią Ruchu w różnych formach i powołaniach.

„Zgromadzenie na rok 2020 będzie miało szczególne znaczenie”, podkreślił współprzewodniczący Jesús Morán na spotkaniu komisji i Rady Generalnej Ruchu, w niedzielę 26 maja. Po dwóch sześcioletnich kadencjach obecna prezydent Maria Voce nie może być ponownie wybrana. Jest to zmiana, która – według Jesúsa Morána – pociągnie za sobą kolejny ważny krok dla całego Ruchu. „Z pewnością zostaną poruszone niektóre kluczowe kwestie”, powiedział. „Chcielibyśmy być pewni, że będzie to w pełnej wolności”.

Aby zagwarantować tę wolność, Maria Voce nie chciała podawać żadnych wskazówek na temat treści, z którymi Zgromadzenie 2020 będzie musiało się uporać. Zapytana, czy w oparciu o swoją wrażliwość na „razem Ruchu”, miałby już pewne tematy do zasugerowania, odpowiedziała: „Nie mam sugestii i nie chcę ich mieć, ponieważ nie chcę warunkować potrzeb Ruchu w chwili obecnej”.

Jest kilka dziedzin, w których komisja przygotowawcza będzie musiała pracować w nadchodzących miesiącach: rozpoczęcie gromadzenia materiałów z całego świata o najważniejszych zagadnieniach, z którymi Ruch będzie się musiał zmierzyć w nadchodzących latach i którymi Zgromadzenie powinno się zając. Wyszukanie odpowiednich osób, które będą gotowe kandydować w wyborach na funkcję prezydent, współprezydenta oraz doradców. Przygotowanie propozycji zrównoważonego programu, który pozwoli Zgromadzeniu pracować z powagą i odpowiedzialnością. Przedstawienie w optymalny sposób obecnych realiów Focolari, w najbardziej zróżnicowanych formach kulturowych.

Joachim Schwind

                                                Wersja polska: Ewa Mąka

Regulamin(500)