Święto 100-lecia urodzin Chiary Lubich w Krakowie 

 
Krakowska Wspólnota Ruchu Focolari świętowała 100-lecie urodzin Chiary Lubich w dniu 8 marca br. spotkaniem zatytułowanym: "Drogą Chiary", które miało miejsce w domu rekolekcyjnym Ruchu Focolari w Krakowie, przy ul. Łanowej 32. Dopiero kolejne dni miały przynieść niewyobrażalną zmianę rzeczywistości wynikającą z rozprzestrzeniającej się epidemii. 

Tego dnia jednak było jeszcze możliwe wspólne świętowanie, które zgromadziło osoby dorosłe, dzieci, a także grupę młodzieży, odbywającą w tym czasie także swoje wielkopostne rekolekcje pt. „Jak być światłością świata – i się nie wypalić?” Wśród uczestników wspólnego świętowania szczególna obecność: p. Danuta Ciesielska, żona Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego (1929-1970), bliskiego przyjaciela kard. Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Program rozpoczęła msza św. w intencji beatyfikacji Chiary Lubich, w stulecie jej urodzin. Ks. prof. Łukasz Kamykowski w swej homilii odwołał się do dwóch zasadniczych wątków. Czytania z liturgii dnia mówiące o powołaniu Abrahama oraz perykopa z Ewangelii św. Mateusza (Mt 17,1-9) o Przemienieniu Pana Jezusa na Górze Tabor znalazły swą realizację w przesłaniu płynącym z życia Chiary. Drugą myślą homilii było osobiste świadectwo ks. Łukasza dotyczące jego kontaktu z duchowością jedności jak i samą osobą Chiary Lubich. Czas „przerwy” na słodki poczęstunek był również okazją do radości ze spotkania z dobrymi znajomymi, ale i nawiązania nowych kontaktów przy świątecznym, jubileuszowym torcie dedykowanym Jubilatce. 

Temat spotkania: „Drogą Chiary” skupił uwagę uczestników na dwóch fundamentalnych aspektach charyzmatu Ruchu Focolari, którymi są jedność i Jezus opuszczony. Krótka prezentacja osoby Chiary Lubich i jej dzieła, w formie materiału filmoweg ujęła jak w klamry, wprowadzając i na koniec podsumowując, zasadniczą część programu. Czym jest jedność dla członków Ruchu Focolari wybrzmiało na podstawie przedstawionych świadectw dotyczących życia rodzinnego i zawodowego. Natomiast zrozumienie rzeczywistości Jezusa opuszczonego przybliżyła sama Chiara dzięki zarejestrowanej w formie nagrania filmowego jej wypowiedzi: „Miłość i cierpienie” skierowanej do uczestników sympozjum chrześcijańsko-hinduistycznego w 2002 r. Równolegle do programu dla dorosłych trwało spotkanie dla dzieci skoncentrowane również na przesłaniu duchowym Chiary w formie „Słowa życia”na miesiąc marzec br. Na jego podstawie dzieci przygotowały dla dorosłych krótkie przedstawienienie, które oczywiście zostało przyjęte z wielką radością. Spotkanie to miało dopiero rozpocząć rok świętowania 100-lecia urodzin Chiary Lubich, wpisując się jak jeden z kamyków wielkiej mozaiki w obchody zaplanowane na całym świecie pod hasłem: „Celebrare per incontrare” (Świętować, aby spotkać-poznać). Wydarzenia następnych dni ogarniające cały świat ukazały w sposób całkowicie zaskakujący aktualność przesłania Chiary – jej życia i duchowości otrzymanej od Boga jako dar dla świata. Jedność i Jezus opuszczony – miłość i cierpienie. Dla nas wszystkich dar i zadania na ten czas niezwykłych rekolekcji.

AZ

Regulamin(500)