Obchody 50. Światowego Dnia Ziemi przenoszą się do sieci

 
We Włoszech obchody "Wioski dla Ziemi" przekształciły się w multimedialny maraton.

Wszystko jest ze sobą powiązane. Tak brzmi motto łączące ze sobą obchody (22 kwietnia) 50. Światowego Dnia Ziemi z pandemią koronawirusa. W czasie tych obchodów podjęto kwestię opracowania bardziej sprawiedliwych systemów ekonomicznych i społecznych, do czego światową społeczność wzywa obecna sytuacja zagrożenia zdrowia. Świętowanie przypada w piątą rocznicę wydania encykliki papieża Franciszka „Laudato si'” na temat ekologii, a w sieci będą organizowane wydarzenia w 193 krajach. We Włoszech „Village for the Earth” tradycyjnie organizowany w Villa Borghese w Rzymie w tym roku zamieni się w multimedialny maraton transmitowany na żywo w Rai Play i innych stacjach nadawczych. Rozmawialiśmy o tym z Pierluigi Sassi, prezesem Earth Day Italia.

50 Światowy Dzień Ziemi odchodzimy w sytuacji pandemii koronawirusa, co skłania nas do rewizji naszych priorytetów, wartości i celów …

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek odczuwamy potrzebę zmiany istniejącego systemu gospodarczego i społecznego, który dominował w ostatnich dziesięcioleciach, i chcemy przekazać przesłanie nadziei, ukazując wartości, które podkreślają centralną rolę człowieka i potrzebę poszanowania planety. Chcemy zwrócić uwagę wszystkich na świecie na te kwestie, a decydująca była encyklika papieża Franciszka „Laudato si’”, która mówi o zasadzie integralnej ekologii. Narodziła się już ogólnoświatowa wrażliwość, ale należy podjąć konkretne działania. Z powodu koronowirusa mocniej widzimy potrzebę zmian.

Obserwując rozwój pandemii, wyraźnie widać współzależność problemów i rozwiązań. Jest to kluczowy element także w walce o ochronę ziemi…

Papież przekazał światu ważne przesłanie, mówiąc, że nie istnieją osobne kwestie ochrony środowiska, społeczne i ekonomiczne, ale istnieje kwestia człowieka, w której wszystkie te elementy są od siebie zależne. Świadomość ta staje się efektywna, gdy uzdamy sobie sprawę, że kryzys zdrowotny ukazuje problemy, które wydawały się być ze sobą niezwiązane. Ujawnia się tutaj znaczenie relacji międzyludzkich i działań na rzecz solidarności gospodarczej i społecznej.

Jest to dzień o zasięgu ogólnoświatowym. Jaki jest związek między obchodami we Włoszech a obchodami w innych krajach?

Koronawirus zmusił nas wszystkich do przeniesienia obchodów do internetu i przeżywania ich  online. Przekonaliśmy się, że podczas tworzenia maratonu cyfrowego powstało wiele nowych połączeń. To krok naprzód, który niemal cudem, w sytuacji obecnego kryzysu, uczyniliśmy w duchu i dziś w 193 krajach, w których obchodzony jest Dzień Ziemi, ​​czujemy się bardziej ze sobą połączeni i łączymy wysiłki w pracy na rzecz większego szacunku dla człowieka i planety.

Jak będą się odbywać te obchody we Włoszech?

Zorganizowaliśmy multimedialny maraton o nazwie „OnePeople, OnePlanet”, aby pamiętać, że należymy do jednej ludzkiej rodziny i żyjemy na jednej planecie. Będziemy to przeżywać razem z wieloma partnerami medialnymi, w tym z Rai. Będzie on transmitowany w całości od

VILLAGGIO PER LA TERRA
Earth Day Italia
Villa Borghese
Roma 21 aprile 2018
© Lorenzo Gobbi/Smile Vision Srls

8.00 do 20.00 w Rai Play, a także w innych mediach. Będziemy się łączyć z wieloma krajami, w których będziemy rozmawiać o ludności tubylczej, wylesianiu, pięknu naszej planety.

Przypomijmy, że Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi to akcje prowadzone wiosną i ich celem jest promowanie postaw proekologicznych. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje.

Claudia Di Lorenzi

Regulamin(500)