Nowe drogi ku ekologii integralnej

 
1 września to Światowy dzień modlitw o ochronę stworzenia. Ruch Focolari z tej okazji włączył się w inicjatywę „Czas Stworzenia” i przygotowuje spotkanie w październiku 2020 roku.

1 września obchodzony jest Światowy dzień modlitw o ochronę stworzenia. Został on ustanowiony przez papieża Franciszka w 2015 roku, w którym ogłoszona została również encyklika Laudato si. W dokumencie tym papież zachęca wszystkich do zaangażowania się w troskę o stworzenie, które jest naszym domem, najcenniejszym dobrem. Franciszek prosi o przemianę obecnego systemu społeczno-gospodarczego. Nie możemy już eksploatować planety Ziemi tak, jakby istniały nieograniczone zasoby naturalne. Musimy działać szybko i znaleźć inny model rozwoju. Co możemy zrobić, aby działać bardziej konkretnie?

W encyklice Laudato si papież wskazuje drogę do „ekologicznego nawrócenia”: do zmiany stylu życia i próby wprowadzenia w życie zasad ekologii integralnej. Dlatego tekst dokumentu mówi nie tylko o środowisku, ale także o polityce, gospodarce, społeczeństwie. Trzeba zacząć od nas, od naszych codziennych wyborów konsumenckich, od tego, by wybierać polityków, którzy są bardziej uważni na sprawy związane z naturą. Powinniśmy się też starać o większy wpływ na społeczeństwo, aby zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej i zmniejszyć zużycie paliw kopalnianych.

Również w tym roku Ruch Focolari włącza się w inicjatywę „Czas Stworzenia”, coroczną celebrację modlitwy i działań na rzecz naszego wspólnego domu, która rozpoczyna się 1 września i kończy 4 października, w święto św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologii czczonego przez wiele wyznań chrześcijańskich. Inicjatywa ta staje się jakby globalną siecią. Wszyscy zachęcani są do organizowania wydarzeń i rejestrowania ich na stronie internetowej. Jest to równocześnie inicjatywa ekumeniczna, która ma trzydziestoletnią historię. W 1989 r. prawosławny patriarcha Konstantynopola Dimitrios zaproponował różnym Kościołom chrześcijańskim, aby 1 września ogłosić Światowym dniem modlitw o ochronę stworzenia

Temat proponowany na ten rok to „Jubileusz dla Ziemi: nowe rytmy, nowa nadzieja”. Jest to dobra okazja do podjęcia tematu integralnego związku między odpoczynkiem Ziemi, a ekologicznymi, ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi stylami życia, uwzględniając szczególnie daleko idące konsekwencje globalnej pandemii COVID-19.

W dniach 23-25 ​​października w Castel Gandolfo (Włochy) odbędzie się również spotkanie organizowane przez EcoOne – ekologiczną sieć Focolari – w którym wezmą udział eksperci, politycy, profesorowie uniwersytetów, instytucje i stowarzyszenia, aby rozmawiać o wpływie encykliki Laudato Sì  na współczesny świat i nowych ścieżkach prowadzących ku ekologii integralnej. Wydarzenie ma na celu pokazanie roli, jaką jednostki i podmioty społeczne mogą odegrać w trosce o nasz wspólny dom.

Ponadto bieżący rok jest szczególny, gdyż 24 maja, z okazji piątej rocznicy wydania encykliki, papież Franciszek ogłosił go rokiem jubileuszowym encykliki Laudato si. Potrwa on do 24 maja 2021 r.

Regulamin(500)