Tydzień dla zjednoczonego świata 2020: przesłanie od Sekretarza Generalnego Ekumenicznej Rady Kościołów (WCC).

 
Przesłanie od ks. Prof. Dr Ioana Saucy, sekretarza generalnego Ekumenicznej Rady Kościołów (WCC).

Genewa, 28 kwietnia 2020 r

 

 

Jako Sekretarz Generalny przy Światowej Radzie Kościołów, cieszę się, że mogę was powitać i zachęcić do obchodów Tygodnia Jedności poprzez uroczystą Wielkanocną proklamację:

Chrystus zmartwychwstał! Naprawdę zmartwychwstał!

Światowa wspólnota kościołów solidaryzuje się z wami i wspólnie modlimy się o uzdrowienie ludzkości i całego stworzenia Bożego, szczególnie w czasach niepewności i strachu spowodowanych pandemią COVID-19. W takich okolicznościach stajemy się jeszcze bardziej świadomi tego, jak bardzo jesteśmy zjednoczeni jako jedna ludzkość: dzielimy te same lęki, te same wyzwania i tęsknotę za szczęściem naszej jedynej ludzkiej rodziny. Ponadto, w świetle zmartwychwstania Jezusa, mamy powód, by dzielić tę samą nadzieję na odnowione życie, pracując na rzecz królestwa sprawiedliwości i pokoju Bożego.

Wy, młodzi ludzie z Ruchu Focolari, tak wyraźnie dążący do zjednoczenia ludzkości, odkrywacie prawdziwą głębię i aspiracje wizji Chiary Lubich dla ruchu ekumenicznego: nie tylko po to, by zakończyć starożytne podziały między chrześcijanami, ale aby żyjąc w ten sposób i naśladując Chrystusa uleczyć świat. Jesteście darem dla naszych społeczności. Wasza pasja i chęć zmiany świata inspirują i motywują nas wszystkich, którzy stajemy w obliczu dzisiejszej rzeczywistości. Na różne sposoby to pokolenie stoi przed najtrudniejszymi wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu, nierównością gospodarczą, potrzebami migrantów i uchodźców. I, jak możemy dziś zobaczyć, cyfrowe umiejętności waszego pokolenia prowadzą nas do nowych sposobów refleksji nad naszą wspólną wizją jedności chrześcijan, wyrażoną w modlitwie Jezusa w Ewangelii Jana 17,21. Tam Jezus modlił się „ aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”. Wizja Jezusa nie ogranicza się do naszej chrześcijańskiej rodziny, ale obejmuje całą ludzkość i to, co Bóg stworzył.

Tak więc, pomimo niepewności i strachu, nasz czas jest także czasem zmartwychwstania, w którym mamy  ogromne możliwości spotkania i służenia sobie nawzajem, naszym siostrom i braciom. Modlitwa Jezusa przypomina nam, że jedność wzrasta, aby służyć jeszcze większej potrzebie. U Jana 20,23 Jezus objawia się uczniom, którzy zamknęli się na klucz w pomieszczeniu. Jezus dodaje im otuchy, mówiąc: „Pokój wam”. Ale to nie koniec. Udzielając pokoju po raz drugi, dodaje: „Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam”. Zadanie i wezwanie do pracy na rzecz pokoju są jasne.

Rozpoczynając tę ​​edycję Tygodnia Jedności w różnych częściach świata, zapraszam do refleksji nad słowami Jezusa w obecnym kontekście potrzeby jedności i pokoju: jak dziś przeżywamy jedność Boga w świecie, który cierpi? Jako młodzi, jak reagujemy na nierówności i potrzeby świata, aby pokój Boży mógł zamieszkać w całej ludzkości i całym stworzeniu?

Regulamin(500)