Duchowość wspólnotowa a duchowość indywidualna

 
Być może zadajemy sobie pytanie, jaki jest związek między duchowością wspólnotową, którą staramy się żyć, a duchowością indywidualną.  Przedstawiamy odpowiedź Chiary, która to wyjaśnia.

Robert: Zauważyłem, że zawsze istnieje delikatna nić łącząca świętość wspólnotową i świętość osobistą, indywidualną; życie wspólnotowe i życie osobiste. Jak utrzymujesz równowagę pomiędzy nimi?

Chiara: Cóż, prawdę mówiąc, staram się o moją świętość osobistą, aby przyczyniać się do świętości wspólnotowej na tyle, na ile mogę i kiedy mogę.

Ale te dwie rzeczy są ze sobą powiązane, ponieważ jeśli staram się o świętość osobistą, to żyję miłością, a miłość sprawia, że kocham innych, czyli wszystkich, którzy są ze mną, a więc żyję również duchowością wspólnotową. Być może tu, na ziemi, przebiega to oddzielnie… Ale w niebie (…) nasze życie osobiste i wspólnotowe będzie przebiegało jednocześnie. Na ziemi w jakichś momentach musimy podnosić się sami, musimy żyć Zmartwychwstałym, mieć w sobie Zmartwychwstałego, czyli nowego człowieka, który kocha, a to natychmiast prowadzi nas do życia w komunii z innymi. Nie sądzę więc, że jest to kwestia znalezienia równowagi między nimi. Myślę, że jedno zależy od drugiego. Jedność z innymi wzmacnia moją jedność z Jezusem we mnie. Tego, co łączy te dwie rzeczy, nie nazwałabym nicią. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że są one powiązane, ale myślę, że dzieje się to jednocześnie.

[Niedawno] mówiłam o tym, jak powinniśmy kochać. Ciągle od nowa odkrywamy, że w miłości jest naprawdę wszystko i że Ojciec Przedwieczny poprzez ten charyzmat dał nam naprawdę wszystko! On to wszystko niezwykle uprościł! I to zrozumiałe, ponieważ jest to Ideał jedności, a jedność jest prosta. Bóg Ojciec wylał więc tę duchowość na świat, aby każdy – poczynając od młodych, po kapłanów i biskupów – w każdej sytuacji, niezależnie od swojego wieku, w każdym miejscu na świecie – mógł nią żyć.

Jeśli więc spojrzymy na naszą duchowość jak na miłość, zobaczymy, że to wszystko tworzy jedną rzeczywistość, jest ze sobą połączone.

Montet (Szwajcaria), 11 września 1987 roku

Regulamin(500)