Kochać Boga, to żyć według woli Bożej

 
HOMILIA NA X NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

„Kto pełni Wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. Wspaniałe są te słowa Jezusa. Otwierają przed nami zdumiewającą perspektywę: możemy stać się jego braćmi, siostrami, a nawet matkami, wejść z Nim w relację tak bliską, jak z osobami najbliższymi w rodzinie. Trzeba tylko żyć według Woli Bożej. Czy jednak my dobrze rozumiemy, co to znaczy żyć według Woli Bożej? Często, bowiem, mówiąc o Woli Bożej, myślimy o sytuacjach trudnych, bez wyjścia, w których nie pozostaje nic innego, jak tylko poddać się Woli Bożej, tak jakby była ona gorsza niż nasza. Znaczenie życia według Woli Bożej jest zupełnie inne. Bóg nas kocha i ma wobec każdej i każdego z nas wspaniały plan. My tego planu nie znamy. Zna go tylko Bóg i właśnie On chce nas prowadzić do jego zrealizowania. Może to uczynić wtedy, jeśli dajemy Mu się prowadzić, jeśli żyjemy według Jego woli. Wtedy Bóg może przemieniać nasze życie, często szare i byle jakie, we wspaniałą Boską przygodę. Żyć według Woli Bożej – to najlepsze, co możemy uczynić. Nie zawsze jest łatwo rozpoznać, jaka jest wola Boże w danej chwili. Aby ją łatwiej odkryć Bóg dał nam różnego rodzaju pomoce.

  • Pierwszą pomocą są przykazania Boże i Kościelne. One naświetlają pole naszych wyborów i uświadamiają nam, że wtedy, kiedy nie żyjemy według przykazań, nie żyjemy według Woli Bożej.
  • Pomocne w pełnieniu Woli Bożej są także obowiązki własnego stanu.

Dla małżonka obowiązkiem stanu jest być wiernym małżonkiem i dobrym ojcem lub matką. Starać się o dobre wychowanie dzieci, a także o dobrą pracę, aby utrzymać rodzinę. Dla młodego człowieka obowiązkiem własnego stanu jest chodzić do szkoły lub na uczelnię, dobrze się uczyć, kształcić się intelektualnie i duchowo, aby dobrze przygotować się do zawodu i do dorosłego życia. Obowiązkiem stanu pracujących jest dobrze wykonywać pracę. Pracować nie tylko, aby zarobić, lecz aby służyć bliźnim. Przy tym, swoją drogą, też się zarabia.

  • Pomocą, by rozumieć, jaka jest wola Boża są nasi przełożeni.

Otrzymali oni od Boga szczególną łaskę, aby osobom im powierzonym pomagać w osiągnięciu celów ich życia. W rodzinie taką łaskę stanu mają rodzice. Póki dzieci nie są pełnoletnie, powinny być im posłuszne. Dla życia w Kościele łaskę stanu mają biskupi oraz proboszczowie. W szkole lub na uniwersytecie łaskę stanu mają nauczyciele. Powinniśmy szanować ich pragnienia dotyczące nauki oraz dyscypliny. W pracy łaskę stanu ma dyrektor zakładu. Powinniśmy wykonywać pracę według jego wskazówek. W społeczeństwie łaskę stanu mają władze państwowe. Powinniśmy, na przykład, płacić podatki i szanować znaki drogowe. Łaska stanu pochodzi od Boga i jest rzeczywista, dopóki osoba, która ją wyraża, nie wymaga od nas czegoś, co jest przeciwne Bogu. W takim przypadku, w danej sprawie, ta osoba traci tę łaskę. Nie może ona wyrażać woli Bożej, jeśli wymaga czegoś, co jest przeciwne Bogu. Gdy, na przykład, w pracy dyrektor każe mi kłamać lub oszukiwać klientów i współpracowników, wtedy traci on swoją łaskę stanu, bo to, co mi każe uczynić, jest przeciwko Bogu. Tak samo w szpitalu, nikt nie ma łaski stanu, aby nakazać mi wykonanie aborcji lub współpracować przy jej wykonaniu.

  • Wreszcie, aby rozeznać Wolę Bożą, i to jest najważniejsze, niezbędne jest słuchanie głosu własnego sumienia.

W danej chwili i w danej sytuacji sumienie sugeruje nam, co robić, a czego nie robić. Kiedy nie wiemy jak postępować, spróbujmy zadać sobie pytanie: „Co zrobiłby Jezus, teraz, na moim miejscu?” A potem podjąć decyzję, prosząc Jezusa, aby mnie skorygował, jeśli by była błędna. Kiedy oglądamy TV lub nawigujemy w Internecie, możemy zadać sobie pytanie: „Czy bym oglądał to lub tamto, gdyby obok mnie siedziała Maryja?”. Takie pytania mogą budzić nasze sumienie, aby pomagało nam zrozumieć, jaka jest wola Boża w danej chwili.           Próbujmy żyć według Woli Bożej chwili po chwili, zaczynając ciągle na nowo, kiedy się nie uda. Doświadczamy wtedy niespotykanej bliskości Jezusa i miłości Jego kochającego serca.

                                                                                              Ks. Roberto

Regulamin(500)