Pięć lat w rytmie „Milonga”

 
„Milonga” to inicjatywa, która łączy pragnienie działania z wieloma potrzebami, które są na świecie. To pragnienie spowodowało powstanie w 2016 roku międzynarodowego,  międzykulturowego i braterskiego wolontariatu, który został nazwany „Milonga".

To nowa propozycja niesienia pomocy tam, gdzie jest to potrzebne. Jest to misja, którą do tej pory, po 5 latach, „Milonga” realizuje. Jest to program realizowany przez Nową LudzkośćMłodzi dla Zjednoczonego Świata i Latynoamerykańską Sieć Organizacji Społecznych inspirowanych charyzmatem jedności, we współpracy z Sociedade Movimento dos Focolares-Brazil, Sumà Fraternidad i Promoción Integral de la Persona. Ta międzynarodowa platforma wolontariatu jest wynikiem coraz powszechniejszego wśród młodych ludzi pragnienia posiadania globalnych doświadczeń społecznych. Pierwsi wolontariusze wyjechali w 2016 roku do Boliwii i Brazylii. Następnie ponad 200 młodych ludzi poszło w ich ślady, wyjeżdżając za granice, aby zaoferować swój czas, swoje talenty, swój profesjonalizm. Niewielki, ale ważny wkład w przezwyciężanie nierówności na świecie. Ale co jest charakterystycznego w „Milonga” w porównaniu z innymi programami wolontariackimi? Dla Virginii Osorio, Urugwajki z Zespołu Koordynacyjnego, „Milonga” jest okazją do połączenia różnych podmiotów, a tym samym stworzenia innego systemu współpracy międzynarodowej, który stawia braterstwo w centrum, w którym służba jest wzmacniana przez międzykulturowość i formację do globalnego i lokalnego obywatelstwa, poprzez budowanie więzi braterstwa na całym świecie. Młodzi ludzie w wieku od 21 do 35 lat współpracują w ten sposób, również dzisiaj, razem z innymi organizacjami pozarządowymi, które codziennie działają w różnych miejscach na świecie. Marco Provenzale, Włoch, mówi: „Z powodów współpracy tak wielu podmiotów program ten został nazwany Milonga – od latynoamerykańskiego tańca z afrykańskimi korzeniami i zabawy z akronimem NGO: Tysiąc organizacji NGO w Akcji”. Wspólnoty i miasteczka  Ruchu Focolari również przyłączyły się do tej inicjatywy, podarowując przestrzeń do działania i formacji dla zmotywowanych młodych ludzi chętnych do pracy społecznej. W ciągu tych pięciu lat „Milonga” pozostawiła ślad na życiu wielu młodych ludzi. „To, czego tu doświadczyli, odzwierciedla rolę, jaką każdy z nich odgrywa jako obywatel świata – kontynuuje Virginia Osorio – i pobudza ich do działania w miejscach, gdzie rodzi się cierpienie”. Do tych, którzy zgłosili się na ochotnika w ostatnich latach, podczas pandemii dołączyło ponad stu, którzy uczestniczyli w wirtualnym doświadczeniu międzykulturowym. Ta współpraca umożliwiła wsparcie takich działań jak zbieranie funduszy, pomoc dzieciom w wieku szkolnym, przygotowanie do egzaminów, naukę różnych języków i wiele innych. Antonella, młoda Argentynka, pracowała jako wirtualny wolontariusz w Brazylii, a teraz przygotowuje się do pracy osobistej: „Wcześniej nie brałam udziału w podobnych rzeczach. Dziś jednak, jeśli nie zrobię czegoś konkretnego, czuję się, jakbym była pusta. Ta nowa świadomość została mi przekazana przez doświadczenie, które zdobyłam w Milonga”.  

Janeth Lucía Cárdenas i l’equipe di MilONGa

(pracownik socjalny, zaangażowany w „Milonga” i w globalny projekt komunikacyjny)

Regulamin(500)