Nagroda Klausa Hemmerlego 2022 dla Hanny Suchockiej

 
Dla upamiętnienia osoby i duchowej spuścizny byłego katolickiego biskupa Akwizgranu Klausa Hemmerlego (1929-1994), Ruch Focolari honoruje osobistości, które jako "budowniczowie mostów" promują dialog między kościołami, religiami i osobami o różnych światopoglądach. Nagroda jest przyznawana co dwa lata.
Foto: Christian Karnowsky

11 czerwca br. w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie nagroda została wręczona prof. dr hab. Hannie Suchockiej.

Urodzona w 1946 r. w Pleszewie, prawniczka była pierwszą kobietą na stanowisku premiera Polski, a następnie ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Do 2013 r. reprezentowała Polskę jako ambasador przy Stolicy Apostolskiej, a w 2014 r. została mianowana przez papieża Franciszka członkiem nowo utworzonej Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. Wykładała prawo konstytucyjne na różnych uniwersytetach, działała na różnych stanowiskach na rzecz praw człowieka i prowadziła intensywną kampanię na rzecz walki z pedofilią w Kościele katolickim.

Thomas Sternberg, były przewodniczący Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich, w laudacji wyraził uznanie dla licznych osiągnięć Hanny Suchockiej w polityce i społeczeństwie, w dziedzinie prawa, a także w kwestii pojednania polsko-niemieckiego. Sternberg nazwał ją „przekonującą i przekonywującą Europejką”, której wpływ jest dziś ważniejszy niż kiedykolwiek.

Foto: Christian Karnowsky

W swoim przemówieniu Profesor Suchocka nawiązała do znanych słów papieża Polaka: „Nie lękajcie się! ” i mówiła „Strach nas paraliżuje i zamyka. Nie tworzy się żadnej perspektywy. Tylko postawa wolna od lęku i otwarta może doprowadzić nas do dialogu”. Według Pani Profesor brak solidarności, zwłaszcza w czasach poważnych kryzysów migracyjnych, prowadzi do wzrostu egoizmu narodowego. Aby temu przeciwdziałać i aby dialog był skuteczny, potrzebne są także przebaczenie, gotowość do kompromisu i umiejętność mówienia. Gdy w grę wchodzi język agresji i wykluczenia, dialog jest zagrożony. Szczególnie wyraźnie pokazuje to obecna sytuacja na Ukrainie. Hanna Suchocka zakończyła swoje wystąpienie optymistycznie: „Nawet jeśli w dzisiejszym świecie może się to wydawać trudnym wyzwaniem: Pomiędzy egoistyczną obojętnością a gwałtownym protestem, dialog jest dla niej zawsze opcją, nawet dzisiaj”.

Regulamin(500)