Chiara Luce: Nagroda Solidarności

 
Rozpoczyna się pierwsza edycja dorocznej nagrody promowanej przez Fundację Chiary Badano

Lubisz konkretnie pomagać innym? Masz pomysł na projekt solidarnościowy i nie możesz się doczekać, aby go rozpocząć? Oto inicjatywa, która może Cię zainteresować.

29 października 2022 roku, w dzień urodzin błogosławionej Chiary Luce Badano, fundacja, która kultywuje pamięć o niej, ustanowiła pierwszą edycję Nagrody Solidarności. Jest to coroczne wydarzenie mające na celu promowanie projektów solidarnościowych we wszystkich częściach świata.

Chiara Luce od najmłodszych lat przejawiała pasję pomocy najbardziej potrzebującym, najsłabszym, zepchniętym na margines społeczeństwa, w szczególności osobom starszym i dzieciom. Dlatego też Fundacja Chiary Badano postanowiła ustanowić tę nagrodę.

Jej celem jest wspieranie i zachęcanie do realizacji projektów na rzecz promowania pozytywnych działań skierowanych do najsłabszych grup społecznych (osób starszych, niepełnosprawnych, imigrantów, itp.) oraz działań mających na celu zwalczanie wyzysku i przemocy wobec kobiet i dzieci, nowego ubóstwa oraz ochronę planety.

Co roku w ramach nagrody wyłoniony zostanie innowacyjny projekt dotyczący konkretnych zagadnień o znaczeniu społecznym, dla upowszechnienia jego treści, aby stały się one wspólnym dziedzictwem. Celem będzie wsparcie projektu poprzez wkład finansowy w wysokości 2 000 euro, zachęcenie do jego realizacji poprzez skuteczną komunikację w mediach społecznościowych oraz otwarcie na nowe formy wsparcia.

W Nagrodzie Solidarności mogą wziąć udział organizacje i grupy, także nieformalne, składające się w większości z młodych ludzi poniżej 30 roku życia, których projekt promuje i wspiera kulturę i praktykę solidarności. Termin składania projektów (20 stycznia 2023) został przedłużony do 20 lutego.

Więcej informacji można przeczytać w ogłoszeniu (zobacz link).

Fundacja Chiary Badano promuje również Art Prize, inicjatywę dającą młodym ludziom możliwość wyrażenia – poprzez talenty artystyczne – jak bardzo styl życia Chiary Luce ich zafascynował i zainspirował. Nabór zgłoszeń do szóstej edycji zostanie ogłoszony w marcu 2023 roku.

www.chiarabadano.org

Lorenzo Russo

Regulamin(500)