Margaret Karram: znaleźć drogę poszanowania praw człowieka poprzez dialog i pojednanie

 
Oświadczenie prezydent Ruchu Focolari po fali przemocy w Ziemi Świętej w dniu 7 października 2023 roku: „Sprawiedliwość, dialog i pojednanie – niezbędne narzędzia budowania pokoju”.

Nie ma słów, aby wyrazić bezgraniczny smutek, jaki odczuwam w sercu, wobec narodu izraelskiego i palestyńskiego wobec zabitych, rannych, przetrzymywanych zakładników, zaginionych i ich rodzin, na skutek ostatniego, bardzo poważnego wybuchu przemocy na mojej ziemi.

Z głęboką wiarą, wraz z całym Ruchem Focolari, przyłączam się do apelu papieża Franciszka i Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy, do wezwania do pokoju ze strony przywódców różnych Kościołów chrześcijańskich i przywódców religijnych, w szczególności tych z regionu izraelsko-palestyńskiego. Prosimy o wstrzymanie działań zbrojnych i zrozumienie, że – jak powiedział papież Franciszek w dzisiejszej modlitwie Anioł Pański – „terroryzm i wojna nie prowadzą do żadnego rozwiązania, a każda wojna jest porażką”.

W mojej modlitwie do Boga Pokoju i Sprawiedliwości jednoczę się również z tymi na całym świecie, którzy ofiarowują modlitwy, cierpienie i działania, aby pokój zatriumfował nad nienawiścią i terrorem. Szczególne podziękowania kieruję do tych, którzy napisali do mnie z miejsc konfliktu, takich jak Ukraina, wyrażając ofiarność i bliskość pomimo tragicznej sytuacji, w której żyją od ponad roku.

Zaangażujmy się w budowanie świata braterskiego i zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić tym narodom i wszystkim, którzy znajdują się w podobnej sytuacji niestabilności i przemocy, drogę poszanowania praw człowieka, gdzie sprawiedliwość, dialog i pojednanie są niezbędnymi narzędziami budowania pokoju.

Rzym, 8 października 2023 r.

Margaret Karram
Prezydent Ruchu Focolari

Regulamin(500)