Lud Zmartwychwstania

 
Przypominamy fragmenty połączenia telefonicznego Chiary Lubich z członkami Ruchu Focolari z 15 kwietnia 1982 roku. Założycielka Ruchu dawał wskazówki, jak przeżywać tajemnice Triduum Paschalnego, jak wcielać je w życie każdego dnia.

Wszystko to wydarzenia (Triduum Paschalne) niezwykłe, rzeczywistości nadprzyrodzone, od których trudno nam się oderwać, chcielibyśmy prawie, żeby całe nasze życie było jednym długim Wielkim Tygodniem. Chrześcijanin jest powołany by żyć w każdym dniu swojego życia wszystkimi tymi wydarzeniami […], co więcej, w każdym momencie. […] Jak więc przeżywać nasze życie, aby te rzeczywistości były zawsze obecne w naszym życiu i aby te ogromne dary owocowały najpełniej?

Chciałabym wam zaproponować trzy wskazówki, które właściwie zamykają się w jednym punkcie. […] Kochajmy Go (Jezusa) przede wszystkim w cierpieniach obejmując je zawsze, natychmiast i z radością, powtarzając przy spotkaniu z nimi to, co z głębokim przekonaniem mówił Danillo, nasz wolontariusz ze Sztokholmu tuż przed odejściem do Niebieskiego Mariapoli: “Wszystko jest miłością, wszystko jest miłością”. Kochajmy Go też będąc zupełnie skierowani na wolę Bożą w chwili obecnej, zapominając całkowicie o naszej. Kochajmy Go także jednocząc się z każdym bliźnim, którego spotykamy, utożsamiając się z nim całkowicie we wszystkim z wyjątkiem grzechu. A to wymaga śmierci naszego “ja”. Zapewniam was, że jeśli tak uczynimy, żadna z rzeczy, które przyniósł nam i przypomniał Wielki Tydzień, nie będzie stracona.

“Umywanie nóg” stanie się stylem naszego życia. Nowe Przykazanie będzie konsekwencją takiego naszego postępowania. Testament Jezusa zostanie zrealizowany. Królewskie kapłaństwo – przeżyte w pełni – będzie także, jako wspaniała i owocna pomoc dla tych, którzy posiadają je z urzędu. Skutek, jaki sprawia Eucharystia w każdym z nas – to znaczy przemienienie nas w Chrystusa – będzie w nas trwał, ponieważ jego warunkiem jest wypełnianie Jego woli, w czym zawarte są wszystkie cnoty, wszystkie pragnienia Jezusa. Tak samo wspólnotowe przemienienie nas w Kościół – będzie trwało także dzięki ciągle żywej miłości wzajemnej, która jest jego warunkiem. Będziemy kochali i żyli Jezusem Opuszczonym, ponieważ Jego tylko pragniemy, a Jezus Zmartwychwstały będzie stale tryumfował między nami, przemieniając nasze życie w nieprzerwaną Wielkanoc.

Regulamin(500)