Zwyczajne Zgromadzenie Generalne Dzieła Maryi przełożone

 
Spotkanie odbędzie się od 24 stycznia do 7 lutego 2021 r

Z powodu nagłej sytuacji epidemiologicznej związanej z Covid-19, za zgodą Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, Zgromadzenie Ogólne Dzieła Maryi (Ruch Focolari) – zaplanowane na miesiąc wrzesień 2020 r. – zostało przełożone na termin od 24 stycznia do 7 lutego 2021 r.

Przypominamy, że Zgromadzenie Generalne zwoływane jest co sześć lat chyba ze są nadzwyczajne powody, dla których konieczne jest zwołanie obrad (Statut Generalny, art. 73, 75).

Co dzieje się podczas Zgromadzenia Ogólnego?

Walnemu zgromadzeniu zostały powierzone 4 zadania (SG, art. 74):

1) wybór Prezydenta, Współprezydenta, doradców idoradczyń generalnych;

2) rozważenie zmiany Statutów generalnych Dzieła Maryi, które następnie są przekładne do zatwierdzenia przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia;

3) obradowanie nad zmianą regulaminów gałęzi i regulaminu samego Zgromadzenia Generalnego

4) rozważenie tematów zebranych i uporządkowanych przez Centrum Dzieła Maryi, które są przedstawiane z inicjatywy Prezydenta, Rady Generalnej, sekcji, gałęzi lub ruchów. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zaproponować rozważenie innych tematów związanych z życiem Dzieła.

Motto Chiary

Chiara Lubich chciała napisać motto do Statutów Generalnych, aby nadać sens całej treści Statutów, a zatem także Zgromadzeniu Ogólnemu: „Wzajemna i trwała miłość, która umożliwia jedność i przynosi obecność Jezusa we wspólnocie, stanowi dla osób należących do Dzieła Maryi, podstawę ich życia w każdym aspekcie: jest normą norm, fundamentem każdej reguły ”. (SG, str. 7).

Biuro Komunikacji Focolare

Regulamin(500)