Zgromadzenie Ogólne Dzieła Maryi

 
Wystartowaliśmy! W niedzielę o godzinie 12.30 miało początek otwarcie Zgromadzenia Generalnego Ruchu Focolari: długo oczekiwane i przygotowane przez członków i przyjaciół Focolari z całego świata. Zostało ono przełożone z powodu pandemii z września 2020 r. i przebiega online.

Nie bez znaczenia wybór daty: 22 stycznia, w dniu urodzin Chiary Lubich, zakończyły się obchody stulecia jej urodzin, a 24 stycznia to dzień, w którym Chiara w 1944 r. „odkryła” Jezusa opuszczonego na krzyżu, Jezusa, który stał się „Oblubieńcem jej duszy” i zainspirował do „szukania Go” w cierpieniach  ludzkości, aby odnawiać relacje i budować jedność.

Zgromadzenie – zgodnie z tym, co określa jego Regulamin – jest „pierwszym i najważniejszym organem kierowniczym Ruchu Focolari”. Uczestniczy w nim 360 osób.

Uczestnicy, choć rozsiani na całym świecie, weszli do jednej dużej wirtualnej sali, każdy świadomy doniosłości i wagi tej chwili, każdy budowniczym tętniącej życiem atmosfery światowej rodziny, której nie brakuje nawet na platformie wirtualnej.

Zgromadzenie otworzyła Maria Voce, ustępująca prezydent Ruchu, zapraszając wszystkich uczestników do przyjęcia postawy Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, który umył uczniom nogi. Gest ten oznacza gotowość „słuchania się, rozumienia, przyjmowania różnic, bycia prawdziwymi, różnymi sobie braćmi, każdy obdarzony najwyższą godnością, którą daje nam Jezus, ponieważ czyni nas dziećmi Bożymi, prawdziwymi braćmi i siostrami”.

Zgodnie z Regulaminem odbyło się kilka głosowań: przede wszystkim wybrano dwóch moderatorów, którzy będą koordynować i kierować pracami. Następnie zatwierdzono komisję wyborczą, której członkowie mieszkają we Włoszech i są obecni w oficjalnej siedzibie Zgromadzenia, czyli w Międzynarodowym Centrum Focolari w Rocca di Papa (Włochy).

W kolejnych głosowaniach Zgromadzenie zatwierdziło program na nadchodzące dni oraz korektę do Statutu Generalnego Ruchu, która zmniejsza minimalną liczbę wybranych radnych z 30 do 20.

Od poniedziałku do środy trwają rekolekcje.

 

Regulamin(500)