Zrobić miejsce bliźniemu

 
Trzydniowa wideo-konferencja z udziałem delegatów Ruchu Focolari z całego świata i Rady Generalnej Ruchu rozpoczęła ostatnią fazę przygotowań do Zgromadzenia Generalnego Ruchu Focolari, które odbędzie się w styczniu 2021 r.

12 września zakończyło się spotkanie odpowiedzialnych Ruchu Focolari z całego świata. Odbyło się ono w formie wideo-konferencji. W normalnych warunkach byłby to ostatni dzień kadencji aktualnej prezydent Marii Voce. Ale w obecnych czasach – które z normalnością mają niewiele do czynienia – konieczne było przedłużenie kadencji prezydent. Z powodu pandemii COVID-19 Zgromadzenie Generalne, które ma również za zadanie wybór całego zarządu Ruchu Focolari, zostało przełożone z września 2020 r. na rok 2021 (24 stycznia–7 luty).

Jak przemienić ten czas oczekiwania w czas łaski? Takie pytanie zostało postawione na początku spotkania odpowiedzialnych i było jego myślą przewodnią. Odpowiedziała na nie krótko Maria Voce: „Jesteśmy powołani do świadczenia o tym, że możliwe jest budowanie relacji trynitarnych! Oznacza to po prostu, że każdy robi wszystko, aby na pierwszym miejscu postawić bliźniego”. W czasie wideo-konferencji dzielono się owocami życia wspólnot Ruchu Focolari w różnych zakątkach świata. Pokazało to ich zaangażowanie, by konkretnie odpowiedzieć na wyzwania, jakie niesie ze sobą pandemia. Brak możliwości  spotykania się osobiście w ostatnich miesiącach spowodował znaczący wzrost spotkań online. Okazało się, że często gromadziło się na nich więcej niż dotychczas osób i przekraczane były granice terytorialne i różnorodne ograniczenia  wywołane sytuacją pandemii. Trudności ekonomiczne skłoniły do poszukiwania nowych rozwiązań. Były też impulsem do bardziej skromnego i zrównoważonego stylu życia i rozwijania lepiej dostosowanych struktur. Ponadto klimat rosnącej niepewności osobistej i wspólnotowej był impulsem do nowego wyboru życia ewangelicznego w perspektywie świata bardziej zjednoczonego.

Trzeciego dnia spotkania uczestnicy skupili się na rozpoczęciu ostatniego etapu przygotowawczego do Zgromadzenia Generalnego 2021. Wydłużony czas przygotowań dał członkom Ruchu okazję do bardziej aktywnego włączenia się w te przygotowania oraz umożliwiła podążanie bardziej synodalne. Do 24 października członkowie Ruchu będą mogli zapoznawać się z materiałami ukazującymi propozycje tematów, które znajdą się w dokumencie roboczym. Przed Bożym Narodzeniem uczestnicy Zgromadzenia zapoznają się z kandydaturami na prezydenta i współprezydenta Ruchu Focolari. Cykl webinarów z udziałem ekspertów zewnętrznych otworzy możliwość dialogu na najważniejsze tematy. Przygotowania zakończą się w pierwszych tygodniach stycznia pracą w grupach uczestników Zgromadzenia.

Joachim Schwind

Regulamin(500)