test_marius=
Plac budowy zjednoczonego świata

Plac budowy zjednoczonego świata

We Florencji Międzynarodowe Centrum Studenckie Giorgio La Pira promuje kulturę dialogu, gościnności i szacunku, aby na nowo odkryć, że każdy człowiek jest członkiem jednej rodziny ludzkiej.

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Sto lat od narodzin Chiary Lubich

Sto lat od narodzin Chiary Lubich

Chcemy nie tylko świętować, ale też spotkać się z Chiarą Lubich, kobietą, która prowadziła dialog z każdym i w różnorodności widziała możliwość wzajemnego ubogacenia.

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Ekonomia Komunii – Przesłanie

Ekonomia Komunii – Przesłanie

Ekonomia Komunii, zainicjowana w r. 1991 przez Chiarę Lubich, Założycielkę i Prezydenta Ruchu Focolari, to konkretna i skuteczna propozycja dla rozwiązania problemów społecznych i ekonomicznych współczesnego świata. Niesie z sobą rewolucyjną przemianę mentalności od „kultury posiadania” do „kultury dawania”.

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Konflikt, dialog i kultura jedności

Konflikt, dialog i kultura jedności

W dniach 3-4 czerwca br. odbył się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim międzynarodowy kongres z okazji 20-lecia przyznania Chiarze Lubich przez tę uczelnię doktoratu honoris causa w dziedzinie nauk społecznych.

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Podróż do Afryki

Podróż do Afryki

Trwa druga podróż Marii Voce, po kontynencie afrykańskim. Poprzednią odbyła w roku 2009 do Fontem z okazji uroczystej celebracji Cry Die po śmierci Chiary Lubich.

[Czytaj wszystko ]
12