test_marius=

Co wzrusza serce Boga

HOMILIA NA XX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
Gdyby ktoś zachował się wobec swojego bliźniego jak Jezus wobec kobiety kananejskiej, powiedzielibyśmy, że zachował się bardzo niegrzecznie.
Nie odezwał się do matki, która prosiła Go o pomoc dla ciężko chorej córki, porównał ludzi innego narodu do psów. To zachowanie nie do przyjęcia.
Dlaczego Jezus tak się zachował?
Rodakami Jezusa byli Żydzi, i akurat […]

[Czytaj wszystko ]
test_marius=

Bóg jest łagodny

HOMILIA NA XIX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
Ewangelia dzisiejsza przedstawia nam dalszy ciąg historii po cudownym rozmnożeniu chleba. Ciekawe, że Jezus czując po tym zdarzeniu potrzebę modlitwy, modli się osobno, a nie razem z apostołami.
Każe apostołom, aby go wyprzedzili łodzią na drugi brzeg, odprawia nasycony tłum i wybiera się sam na górę.
Uczynił to po raz pierwszy po uzdrowieniu […]

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

Ewangelia Świętego Mateusza przedstawia nam dzisiaj Przemienienie Pańskie.
Apostołowie żyli zawsze z Jezusem, przeżywali na co dzień piękno Jego słów, nadzwyczajność Jego czynów ale i zwyczajność jego ziemskiego człowieczeństwa.
Niektórym jednak Ojciec Niebieski chciał pokazać Pana Jezusa również w Bożej chwale, by nie wątpili w Niego w chwili próby.
Wszystko to, co się wydarzyło na górze Tabor miało […]

[Czytaj wszystko ]
test_marius=

Królestwo Boże – nasz skarb

HOMILIA NA XVII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
Dzisiejsze czytania, jak to często bywa są bardzo na czasie.
W Księdze Królewskiej słyszeliśmy jak Salomon, na propozycję Boga: „Proś o to, co mam ci dać”, prosi o mądrość.
Prosząc o mądrość Salomon już wykazuje dużo mądrości.
Ilu współczesnych ludzi prosiłoby nie o mądrość, lecz o zdrowie i bogactwo… Jak często, przy składaniu życzeń, […]

[Czytaj wszystko ]