test_marius=
Żywa Ewangelia: Cenne dary 

Żywa Ewangelia: Cenne dary 

Dać siebie i dać innym to, co nam drogie, to największy gest, jaki człowiek może uczynić, wychodząc poza siebie. Jest to doświadczenie Mędrców, którzy z dalekiego Wschodu przybyli do groty, przynosząc drogocenne dary, aby uczcić Króla królów.

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Boża niespodzianka

Boża niespodzianka

Kilka tygodni temu otrzymałem niespodziewany list z Niemiec. Adres i nadawca byli mi nieznani. – swoim doświadczeniem dzieli się Roberto.

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Ewangelia zrealizowana: Miłosierdzie Ojca

Ewangelia zrealizowana: Miłosierdzie Ojca

„W wierze człowiek wyraźnie pokazuje, że nie polega na sobie, ale powierza się Temu, który jest silniejszy od niego” – pisze Chiara Lubich, rozważając fragment Ewangelii. Momenty ciemności, apatii, bolesnych wspomnień mogą stać się okazją do pogłębienia naszej relacji z Bogiem, do okazania Mu naszego zaufania, nawet w trudnościach.

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Ewangelia przeżyta: towarzysze podróży

Ewangelia przeżyta: towarzysze podróży

Podobnie jak Jezus, my również możemy bez lęku zbliżyć się do naszego bliźniego, stanąć u jego boku, aby wspólnie kroczyć w trudnych i radosnych czasach, docenić jego cechy, dzielić się dobrami materialnymi i duchowymi, zachęcać, dawać nadzieję, przebaczać.

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Ewangelia zrealizowana: „dajcie a będzie wam dane”

Ewangelia zrealizowana: „dajcie a będzie wam dane”

Jezus objawia nowość Ewangelii: Ojciec kocha osobiście każde swoje dziecko miłością “obfitującą”, podarowując mu zdolność ogarnięcia sercem braci. Są to słowa wymagające: podarować własne dobra materialne, gotowość przyjęcia, miłosierdzie, przebaczenie, naśladując Boga.

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Ewangelia zrealizowana: stały punkt

Ewangelia zrealizowana: stały punkt

W życiu może zdarzyć się wszystko: sytuacje radosne czy trudne, żałoba, zwycięstwa czy klęski, ale możemy stanąć wobec każdej sytuacji ze współnym mianownikiem, którym jest kontakt z Bogiem. Okoliczności będą zawsze różne, ale On jest zawsze obecny, zawsze z nami.

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Ewangelia zrealizowana: wielka szansa

Ewangelia zrealizowana: wielka szansa

Jeśli kochamy, Jezus uznaje nas za członków swojej rodziny: swoich braci i siostry. To jest nasza największa szansa, która nas zaskakuje, uwalnia nas od przeszłości, naszych lęków, od naszych schenatów. W tej perspektywie także nasze ograniczenia i kruchość mogą stać się odskocznią ku naszej realizacji. Wszystko rzeczywiście robi skok jakościowy.

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Ewangelia zrealizowana: nasz wkład w budowanie pokoju

Ewangelia zrealizowana: nasz wkład w budowanie pokoju

Słowo, które wprowadziliśmy w czyn, sprawia, że ​​wychodzimy poza siebie, by z miłością spotkać się z naszymi braćmi i siostrami, zaczynając od tych, którzy są nam najbliżsi: w naszych miastach, w rodzinie, w każdym środowisku życia. Jest to przyjaźń, która staje się siecią pozytywnych relacji, mających na celu realizację przykazania miłości wzajemnej, która buduje braterstwo.

[Czytaj wszystko ]