test_marius=
Jezus Opuszczony – klucz do jedności

Jezus Opuszczony – klucz do jedności

Punkt duchowości, którym staramy się żyć w tym roku to Jezus Ukrzyżowany i Opuszczony. Uważamy Go za „klucz do jedności naszej duszy z Bogiem”, ponieważ w Nim właśnie znajdujemy drogę do urzeczywistnienia jedności z Panem. (Coll CH 03.11.1983)

[Czytaj wszystko ]