Z listów Riccardo

Z listów Riccardo

W dziesiątą rocznicę odejścia do Nieba fokolarina Riccardo Bennicellego, który przez 25 lat zanosił Ideał jedności w Polsce, przedstawiamy fragmenty jego listów.

[Czytaj wszystko ]

Rozpoczynanie…od dołu

Rozpoczynanie…od dołu

W dorocznym, międzynarodowym spotkaniu biskupów przyjaciół Ruchu Focolari, w Austrii uczestniczyło 61 biskupów katolickich z różnych krajów świata. „Rany” Kościoła i wyzwania współczesnych wspólnot chrześcijańskich były w centrum ich refleksji, spotkanie ubogacone pogłębieniem duchowości jedności i braterską wymianą doświadczeń.

[Czytaj wszystko ]
Ekumenizm w historii Ruchu Focolari

Ekumenizm w historii Ruchu Focolari

Historia Chiary Lubich i Ruchu Focolari mają ścisły związek z ekumenizmem. Życie Ewangelią doprowadziło Chiarę do kontaktów z chrześcijanami innych wyznań, otwierając w ten sposób drogi dialogu, który stanowi podstawę ekumenizmu.

Genfest 2018 – 6-8 lipca  Filipiny

Genfest 2018 – 6-8 lipca Filipiny

Genfest, międzynarodowy spotkanie młodych organizowane przez Ruch Focolari, w tym roku odbywa się po raz pierwszy w Azji, na Filipinach. Oglądaj z nami.

Autentyczność, szczerość i odwaga

Autentyczność, szczerość i odwaga

Po zakończeniu zgromadzenia młodzież Focolari przekazała Ruchowi dokument, streszczający niełatwą drogę, jaką przeszli w czasie obrad. Jest to bodziec dla dorocznego spotkania delegatów światowych, które się rozpoczęło.

[Czytaj wszystko ]
«...56789...»