16 lipca 1949 – 16 lipca 2019. Mistyka Raju ’49 w służbie ludzkości dzisiaj

 
Ze szczególnego paktu duchowego, jaki Chiara Lubich zawarła z Igino Giordanim 16 lipca 1949 roku, rodzi się doświadczenie mistyczne, jedyne w swoim rodzaju,  otwarte na ludzkość i przemieniające  historię wspólnoty i narodów.

„Wszystkie te karty, które napisałam, nic nie znaczą jeżeli dusza, która je czyta nie kocha, jeśli nie jest w Bogu. Mają wartość jeśli to Bóg czyta je w niej. To co chcę pozostawić każdemu, kto będzie podążał za moim Ideałem, to pewność, że wystarczy Duch Święty (oraz wierność temu kto rozpoczął) aby rozwijać Dzieło. Jako pomoc  zostawiam także to co  zapisałam, ale ma to wartość tylko wtedy, kiedy jest uważane jako wskazówka. Także Jezus, mimo tego, że był Bogiem i posiadał wszystko w Sobie, nie przyszedł na ziemię żeby wszystko zniszczyć i uczynić ex-nova (od początku), ale żeby wypełnić.

Tak więc ten, kto będzie podążał za mną, będzie mógł wypełnić to co ja zaczęłam. Ja nie chcę kochać mniej kolejnych pokoleń,  dlatego pragnę aby wszyscy mieli Ducha Świętego wylewającego swoje dary tak, jak ja kiedy Bóg mi Go dał. Nie będą Go mieli bezpośrednio, dostąpią Go przez pośrednika, ale dostąpią Go żywego, z żywych ust tego, kto będzie żył tym, czego On uczy za moim pośrednictwem. Tak więc dobrze jest zdecydowanie odciąć każde inne pragnienie,  oprócz troski, aby wypełniać wolą Bożą, która chwila po chwili jest nam objawiana, bez sugerowania niczego Bogu.

(Chiara Lubich, Paradiso ‘49)

Co to są za karty, o których mówi Chiara Lubich? Są to strony tekstu znanego jako Raj ’49, spisane podczas wakacji sześćdziesiąt lat temu, pod natchnieniem duchowego światła, które trwało jeszcze przez następne miesiące. We fragmencie przytoczonym powyżej, Chiara zwraca się bezpośrednio do tych, którzy dzisiaj nie tylko chcą wspominać to, co się wtedy zdarzyło, ale chcą być częścią doświadczenia mistycznego, które ona i niektórzy członkowie rodzącej się wspólnoty Focolari przeżywali. Piękne słowa, wymowne metafory, głębokość myśli tych kart mogą zaspokoić zmysł estetyczny czytającego, pozwolić mu poczuć religijny klimat, którym się wtedy oddychało, ale nie będzie to nic więcej. Tylko ten kto kocha jest w stanie wejść w środek głębokiego znaczenia mistyki Raju ’49. Taki sens rodzi się ze zrozumienia rzeczywistości ludzkiej i każdego stworzenia, które inspiruje  się  kontemplacją Boga i w Bogu. Owoce tego doświadczeń są przed naszymi oczyma: wizja duchowości wspólnotowej, doktryna, która wypływa z charyzmatu jedności, misja Ruchu Focolari, inicjatywy i dzieła, które są wynikiem jego zaangażowania społecznego. To nie  przypadek, że tym co otworzyło przestrzeń dla doświadczenia mistycznego, był szczególny pakt duchowy zawarty między Chiarą a Igino Giordanim, małżonkiem i ojcem, parlamentarzystą i pisarzem. Zazwyczaj mistyka jest niedostępna dla tego, kto jest zanurzony w trudach życia codziennego, ma rodzinę, pracę, ma zadania do wypełnienia i różne skomplikowane wyzwania. Fakt że Raj ’49 został otwarty przez jedność Chiary i Igino, wskazuje, że duchowość Chiary Lubich nie jest zarezerwowana, tylko dla kogoś, kto żyje w  szczególnym stanie religijnym,  ale jest dla ludzkości. Ta duchowość jest powołana, aby wesprzeć marsz w kierunku jedności wszystkich mężczyzn i kobiet, wspólnot i grup, ludzi i narodów w  każdym położeniu i  warunkach. Chiara prosi nas dzisiaj o kontynuowanie swojego Dzieła.

                     Alberto Lo Presti

Regulamin(500)