test_marius=
Ludzie Boga w dialogu z każdym

Ludzie Boga w dialogu z każdym

Po Zgromadzeniu Generalnym Ruchu Focolari odbyły sięzZgromadzenia niektórych jego gałęzi: fokolarinów i fokolaryn, księży diecezjalnych należących do Ruchu Focolari oraz wolontariuszy Boga. Wspólnym tematem było ukierunkowanie na szeroki dialog.

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Jedność i służba

Jedność i służba

Nowa prezydent Focolari przydzieliła nowym doradcom generalnym Ruchu zadania, zachęcając ich przy tej okazji, by tworzyli organ władzy cechujący się duchem braterskiej służby, który rodzi się dzięki ewangelicznej miłości wzajemnej.

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Nowi doradcy generalni Dzieła Maryi

Nowi doradcy generalni Dzieła Maryi

Wczoraj i dzisiaj zostało wybranych 22 nowych doradców generalnych Focolari. Pochodzą oni z 16 krajów z 4 kontynentów, mają od 52 do 70 lat i są żywym wyrazem wielokulturowości, która cechuje Ruch.

[Czytaj wszystko ]
test_marius=

5. dziennik ze Zgromadzenia Ogólnego, 28 stycznia 2021 r.

Dzisiaj jest dzień podsumowania na Zgromadzeniu Generalnym Ruchu Focolari. W programie dyskusja w grupach nad sprawozdaniem przedstawionym przez prezydent Marię Voce z kończącego się sześciolecia jej kadencji. Ponad tydzień temu każdy z uczestników Zgromadzenia otrzymał to sprawozdanie, dzięki czemu miał czas na jego osobistą analizę. Pojawiło się wiele pytań, z których niektóre zostały skierowane do […]

[Czytaj wszystko ]
test_marius=

4. dziennik ze  Zgromadzenia  Ogólnego, 27 stycznia 2021 r.

W centrum rozważań, refleksji i komunii trzeciego, ostatniego dnia rekolekcji Zgromadzenia Generalnego była ikona Trójcy Świętej, ukazana jako wzór „świętości wspólnotowej ” (Maria Voce) i relacji miłości, które prowadzą do odkrycia „planu Bożego” wobec każdego z nas (Claudio Guerrieri).
Rozpoczynającą spotkanie modlitwę ekumeniczną przygotowali chrześcijanie z dwóch Kościołów prawosławnych, których tradycje kryją w sobie wielki skarb […]

[Czytaj wszystko ]
test_marius=

3. dziennik ze Zgromadzenia Ogólnego, 26 stycznia 2021 r.

„Może naszym zadaniem jest nie tyle zanosić „światło”, co wejść tam, gdzie jest ciemność, „brud”, rozpacz, upokorzenie […], tam, gdzie są niezliczone formy współczesnej nędzy”? To prowokacyjne pytanie chyba najbardziej charakteryzowało drugi dzień rekolekcji Zgromadzenia.
Po modlitwie ekumenicznej, która ponownie podkreśliła potrzebę głębokiego nawrócenia serc, Stefan Tobler, szwajcarski teolog reformowany, i Paula Luengo, chilijska psycholog, odnieśli […]

[Czytaj wszystko ]
test_marius=

2. dziennik ze Zgromadzenia Ogólnego, 25 stycznia 2021 r.

Drugi dzień Zgromadzenia Generalnego Focolari rozpoczęła modlitwa ekumeniczna przygotowana przez członków różnych Kościołów. Zwracano się w niej do Jezusa opuszczonego na krzyżu z prośbą, aby pomagał każdemu „wzrastać we wzajemnym słuchaniu”, nauczył „otwierania się na Ducha Świętego i przyjmowania Go”, jak również pomógł otworzyć się na „krzyk ludzkości” i „stawać się narzędziami jedności”.
Następnie odbyło się […]

[Czytaj wszystko ]
12