U sadašnjoj slici sveta, koji proživljava velike promene i ide ka sve više multikulturalnom i multietničkom društvu, Pokret Fokolara se zalaže za promovisanje dijaloga između religija, kako verski pluralizam čovečanstva ne bi bio uzrok podela i ratova, nego kako bi doprineo bratstvu i miru na svetu. Više hiljada vernika različitih religija dele, koliko im je to moguće, duh Pokreta i sarađuju u postizanju njegovih ciljeva.

Svetsko širenje duha Fokolara doprinelo je otvaranju dijaloga sa svim velikim religijama sveta, preko ličnih odnosa sa njihovim sledbenicima, ali preko susreta sa liderima različitih pokreta.

Kjara Lubik je lično pokrenula međureligijski dijalog i on je obilno urodio plodom zahvaljujući njenoj duhovnosti.

Godine 1977. u Londonu ona je primila nagradu Templeton za “napredak religije i mira”. Svoje iskustvo je izložila pred velikim skupom predstavnika svih religija. Imala je duboki utisak da su svi prisutni, čak i pripadnici drugih vera, deo jedne porodice. Izlazeći iz te sale baš predstavnici različitih religioznih tradicija (budisti, muslimani, jevreji, hindusi i drugi) su joj srdačno čestitali. To je bio dokaz da duhovnost Pokreta može da se deli ne samo sa hrišćanima, već na neki način, i sa osobama drugih vera. Ove okolnosti su bile za Kjaru Lubik Božji znak da shvati da Pokret treba da se otvori dijalogu sa osobama svih religija, tako da je ovaj događaj označio početak međureligijskog dijaloga.

Godine 1981. saopštila je svoje iskustvo života po Jevanđelju u jednom hramu u Tokiju pred 10.000 budista i bila prva hrišćanka koja je to učinila. Godine 1997. godine obratila se monasima i monahinjama na Tajlandu. Iste godine pozvana je da govori u istorijskoj džamiji ”Malkom X” u Harlemu (Njujork) pred 3000 afro-američkih muslimana. Susret će se ponoviti 2000. godine u Vašingtonu pred 5000 hrišćana i muslimana.

 Temelj

Dijalog koji promoviše Pokret Fokolara se zasniva na duhovnosti i, na poseban način, na centralnosti ljubavi. Ljubav nailazi na pozitivne reakcije u drugim religijama i kulturama, zahvaljujući Zlatnom pravilu: „Čini drugom ono što bi želeo da drugi tebi čini“. Plodonosan dijalog se gradi upravo kroz realizaciju Zlatnog Pravila.

 Posledice dijaloga

Ponovno otkriće sopstvenih religijoznih korena, onoga što spaja i živo iskustvo bratstva, su neke od posledica dijaloga koji se ostvaruje u ovom duhu zajedništva, koji doprinosi izgradnji jedinstva ljudske porodice. Jača se zajednički doprinos da budemo graditelji jedinstva i mira, posebno tamo gde nasilje, rasna i religijozna netolerancija grade ogromne podele među sastavnim delovima društva. Tako nastaju i bitni zajednički humanitarni projekti.

Životne priče