Kjara Lubik i njene prve sledbenice otkrivaju u rečima Jevanđelja jedan novi vid duhovnog života, nadahnut zajedništvom, koji definišu kao duhovnost jedinstva.

Katolička Crkva, ali i ostale Crkve, prepoznaju u duhovnosti jedinstva dar Duha Svetog našem vremenu, kako bi Crkva s novim poletom prenosila „po svim narodima“ (Luka 24, 47) Reč Hristovu „da svi jedno budu“ (Jovan 17, 21).

Temelj duhovnog života, nadahnut zajedništvom, istrajna je međusobna ljubav, koja omogućuje jedinstvo i Hristovu prisutnost u zajednici. Ljubav postaje “paradigma jedinstva”, kodeks duhovne i socijalne obnove. Duhovnost jedinstva je ukorenjena u Jevanđelju.

Članci

Razumevanje krsta

Razumevanje krsta

Traženje ljubavi i beg od bola: to je gotovo prirodni mehanizam ljudskog postojanja. Porukom krsta ‒ hrišćanstvo, s druge strane, uči da istinska i duboka ljubav prolazi kroz bol. Ko dobro razume krst, kaže Kjara Lubik u daljem tekstu, naći će u njemu ključ za punoću života.

[Pročitaj više]
12345...»