Ljudski život ne bi trebalo da se sastoji od nepropustnih odeljaka, kao što se na žalost često dešava. Ako je moguće, bez duplih, troduplih, četvoroduplih života. Bez različitih ponašanja kada smo u krugu porodice, na poslu ili u parohiji, u sportskim krugovima, u školi ili na univerzitetu.

“Kultura jedinstva” koja se rađa iz “harizme jedinstva” vodi osobe koje je slede ka punom ostvarenju svog ljudskog potencijala, u svetlosti jevanđeoskih principa. Ovaj način života u jedinstvu ne može a da se ne odrazi u svakom od nas na poljima u kojima  svako od nas živi i dela.

Kjara Lubik je pisala 1968.: «Ljubav je svetlost, ona je poput zraka svetlosti koji se, kada naiđe na kap vode, prelama u dugu, sa svih sedam boja. To su boje svetlosti, koja se prelama u bezbroj gradacija. I kao što je duga crvena, naradžasta, žuta, zelena, plava, indigo, ljubičasta, tako i ljubav, Isusov život u nama, može imati različite boje, biti izražena na potpuno različite načine.

Ljubav je zajednica, vodi zajedništvu.
Isus u nama, pošto je Ljubav, je taj koji uspostavlja zajednicu.

Ljubav nije zatvorena u samu sebe, ona je sama po sebi difuzna.
Isus u nama, Ljubav, je taj koji isijava ljubav.

Ljubav uzvisuje dušu.
Isus u nama je taj koji uznosi našu dušu Bogu. A to se dešava u molitvi.

Ljubav leči.
Isus, ljubav srca, je zdravlje naše duše.

Ljubav okuplja ljude u sabranje.
Isus u nama, pošto je Ljubav, je taj koji povezuje srca.

Ljubav je izvor mudrosti.
Isus u nama, Ljubav, je taj koji nas prosvetljuje.

Ljubav u jednom sastavlja mnoge, i to je jedinstvo.
Isus u nama je taj koji nas sjedinjuje.

Ovo je sedam osnovnih izraza ljubavi koju bismo trebali živeti. One pokazuju beskonačni broj».

Životne priče

test_marius=
Korizma: pustinja da se otkrije istina

Korizma: pustinja da se otkrije istina

Neka 40 dana koji prethode Uskrsu budu ponovno otkrivanje nas samih izvan uticaja sveta. Zbog toga je važno „učiniti pustinjom“ gde god da se nalazimo.Neka 40 dana koji prethode Uskrsu budu ponovno otkrivanje nas samih izvan uticaja sveta. Zbog toga je važno „učiniti pustinjom“ gde god da se nalazimo.

[Pročitaj više]
test_marius=
„Sve kod vas neka bude u ljubavi.“ (1 Kor 16,14)

„Sve kod vas neka bude u ljubavi.“ (1 Kor 16,14)

Ovog meseca, dozvolimo da reči i iskustva apostola Pavla budu svetlo za naše delovanje .
On nam, kao i hrišćanima iz Korinta, šalje snažnu poruku: srce Jevanđelja je milosrđe, agape, bezinteresna ljubav među braćom.
Ova Reč života je deo zaključka pisma, u kome nas podseća na ljubav i objašnjava je u svim njenim nijansama: ona je strpljiva, dobronamerna, voli istinu, ne traži svoj interes …
Ovako doživljena međusobna ljubav u hrišćanskoj zajednici je melem za podele koje joj uvek prete i znak je nade za celo čovečanstvo.

[Pročitaj više]
test_marius=
Napušteni Isus: otkriće veće ljubavi

Napušteni Isus: otkriće veće ljubavi

Bilo je 24. Januara 1944 kada je Kjiara otkrivala ono što če postati ključna tačka duhovnosti jedinstva: Isus koji je na krstu doživeo napuštenost Oca kao najveći izraz ljubavi.
80 godina od tada, delimo neke Kjiarine reći o značenju ”napušten Isus,,

[Pročitaj više]