Ljudski život ne bi trebalo da se sastoji od nepropustnih odeljaka, kao što se na žalost često dešava. Ako je moguće, bez duplih, troduplih, četvoroduplih života. Bez različitih ponašanja kada smo u krugu porodice, na poslu ili u parohiji, u sportskim krugovima, u školi ili na univerzitetu.

“Kultura jedinstva” koja se rađa iz “harizme jedinstva” vodi osobe koje je slede ka punom ostvarenju svog ljudskog potencijala, u svetlosti jevanđeoskih principa. Ovaj način života u jedinstvu ne može a da se ne odrazi u svakom od nas na poljima u kojima  svako od nas živi i dela.

Kjara Lubik je pisala 1968.: «Ljubav je svetlost, ona je poput zraka svetlosti koji se, kada naiđe na kap vode, prelama u dugu, sa svih sedam boja. To su boje svetlosti, koja se prelama u bezbroj gradacija. I kao što je duga crvena, naradžasta, žuta, zelena, plava, indigo, ljubičasta, tako i ljubav, Isusov život u nama, može imati različite boje, biti izražena na potpuno različite načine.

Ljubav je zajednica, vodi zajedništvu.
Isus u nama, pošto je Ljubav, je taj koji uspostavlja zajednicu.

Ljubav nije zatvorena u samu sebe, ona je sama po sebi difuzna.
Isus u nama, Ljubav, je taj koji isijava ljubav.

Ljubav uzvisuje dušu.
Isus u nama je taj koji uznosi našu dušu Bogu. A to se dešava u molitvi.

Ljubav leči.
Isus, ljubav srca, je zdravlje naše duše.

Ljubav okuplja ljude u sabranje.
Isus u nama, pošto je Ljubav, je taj koji povezuje srca.

Ljubav je izvor mudrosti.
Isus u nama, Ljubav, je taj koji nas prosvetljuje.

Ljubav u jednom sastavlja mnoge, i to je jedinstvo.
Isus u nama je taj koji nas sjedinjuje.

Ovo je sedam osnovnih izraza ljubavi koju bismo trebali živeti. One pokazuju beskonačni broj».

Životne priče

test_marius=
Reč života – avgust 2020.

Reč života – avgust 2020.

Ko će nas rastaviti od ljubavi Božije? (Rm 8,35)
Pismo koje apostol Pavle piše hrišćanima Rima izuzetno je bogat tekst. U stvari, ono izražava snagu Jevanđelja u životu svake osobe koja ga prihvati, revoluciju koju ova najava donosi: Božja ljubav nas oslobađa! Pavle je to doživeo i želi da to svedoči rečima i primerom. Ta vernost Božjem […]

[Pročitaj više]
test_marius=
Suština dobročinstva

Suština dobročinstva

Zatvorenost je često iskušavala naše dobročinstvo. Nije lako živeti u zatvorenom, a jedan pored drugog. Kad smo vrlo bliski, dodirujemo granice jedni drugih i one traže od nas »više ljubavi« koja se zove »trpeljivost«. Utešno je znati da se i Kjara Lubik susrela s tom vrstom teškoća u svom životu u zajednici. Evo njenog iskustva.
(…) […]

[Pročitaj više]
test_marius=
Fon der Lejen: udružiti svoja srca u zajedničke akcije za Evropu

Fon der Lejen: udružiti svoja srca u zajedničke akcije za Evropu

Predsednica Evropske komisije odgovara na pismo kojim građanske i političke grane Pokreta fokolara, Novo čovečanstvo i Politički pokret za jedinstvo, traže od evropskih političkih predstavnika da naprave „pakt o bratstvu”. On ih obavezuje da sebe smatraju članovima evropske i nacionalne otadžbine i da pronalaze zajednička rešenja za pitanja koja još uvek stoje na putu evropskog […]

[Pročitaj više]