Pokret Nove porodice, ogranak Pokreta fokolara, je nastao 1967. godine. Čine ga porodice koje su se posvetile življenju duhovnosti jedinstva i zrače među porodicama širom sveta svojim vrednostima koje su utemeljene na univerzalnom bratstvu.

Pokret sprovodi aktivnosti edukacije porodice i praćenja mladih verenih parova. Posebno se bavi parovima u krizi, udovcima i udovicama, razvedenim osobama i neobaveznim vezama. Preko svojih seminara i publikacija i sarađujući sa različitim obrazovnim agencijama i institucijama pokret je angažovan na širenju kulture porodice i uspostavljanju odgovarajućih porodičnih strategija.

Stil života ovog pokreta je ukorenjen u Jevanđelju kao temelju bračnog života i podizanja dece, učestvovanjem u konstruktivnom dijalogu sa drugim porodicama i dijalogu porodica sa različitim kulturnim, građanskim i crkvenim tradicijama na teritoriji na kojoj se nalaze.

Od samog početka Kjara Lubik – uz dragoceni doprinos Iđina Đordanija, italijanskog pisca i političara i prvog fokolarina koji je živeo u braku – je neprekidno i snažno isticala lepotu Božjeg plana o braku, naglašavajući važnost obrazovne funkcije roditelja i socijalnu ulogu same porodice. «Verujem da harizma jedinstva, ugrađena u Svetu Tajnu Braka čini pravo remek-delo koje nije lako razumeti», izjavila je Kjara tokom jednog razgovora 1974. godine.

U skladu s tim, uvek je podsticala Nove porodice da kao stožer svog braka postave njihovu međusobnu ljubav i da preuzmu obavezu da pomognu porodicama sa problemima, u razvodu, osobama koje su izgubile bračnog druga, napuštenoj deci i svim ljudima na marginama društva.

U istorijskom govoru povodom osnivanja Novih porodica, 19. jula 1967,  poručila je sledeće okupljenim porodicama: «Gledajući vas danas, izgleda mi kao da vidim Isusa kako posmatra svet, posmatra nemire i sažaljeva se nad njima. Jer od svih drugih ljudi vama je pripalo da nosite teret koji je najsličniji napuštenom Gospodu. Pa ipak taj isti Isus gleda kroz naše oči na ove nemire i dela, da ne bi Njegova milost ostala samo na nivou osećanja već da bi se sprovela u delo».

Sa vremenom su u različitim zemljama sveta nikla udruženja koja rade na dobrobit porodice sprovodeći aktivnosti na kulturnom, duhovnom i materijalnom nivoima.

Među njima vredi pomenuti sledeće:

 –  Udruženje Akcija za Nove porodice onlus (AFN), aktivno je u Italiji od 1998. na osnovu tri direktive:

  • Kulturne i edukativne inicijative za porodice i o porodici.
  • Saradnja na planu razvoja: takođe u vidu daljinske podrške za porodice i maloletnike u lošoj ekonomskoj situaciji; trenutno postoje aktivni projekti u 53 zemlje sveta.
  • Međunarodna usvajanja: od 2001. godine AFN kao ovlašćena institucija od strane Komisije za međunarodna usvajanja Predsedništva Saveta Ministara, i u saradnji sa 6 drugih zemalja.

 –  Škola Loreto: osnovana u Lopijanu (Firenca – Italija) 1982. godine, organizuje rezidencijalne kurseve za čitave porodice na kojima mogu steći široka znanja na razne teme koje se tiču porodice, a u kontekstu duhovnosti jedinstva. Po povratku u svoju zemlju porodice koje su pohađale ove kurseve (do sada je u školi bilo 1.500 porodica sa pet kontinenata) postaju osobe za kontakt za druge porodice iz njihove zemlje.

Važni događaji u pokretu Nove porodice su takođe i Family-festovi, međunarodni susreti koji periodično okupljaju u Rimu na hiljade porodica koje su došle da podele svoja iskustva i projekte koje su sprovodile.

«Danas svakoj porodici treba jaka injekcija ljubavi», rekla je Kjara pred 22.000 okupljenih na prvom Family-festu održanom 1981. godine, dodavši: «Naš pokret želi da oživi ljubav koja je svojstvena svakoj porodici ljubavlju koja je dar Božiji».

Za vreme Family-festa 1993. godine Kjara je nazvala porodicu ‘semenom zajednice čovečanstva trećeg milenijuma’, poželevši da «vrednosti koje su svojstvene porodici– besplatno činjenje za druge, služenje drugima, uzajamno davanje – budu prenete i na globalnu ljudsku porodicu».

Video prenos njenog govora na Family-festu 2005. godine o tome da treba da živimo i svedočimo uzajamnu ljubav u porodici «jer se približava čas kada će svi ljudi na zemaljskoj kugli biti jedno», čuli su sa trga Kampidoljo, u Rimu, osobe prisutne na još 7 događaja od ukupno 145 koji su se u tom trenutku odvijali u svetu.

Na 40-godišnjicu od osnivanja, posmatrajući razvoj i plodove pokreta Nove porodice, Kjara ga je nazivala «hrabrim, predivnim i zahtevnim planom za prvu ćeliju društva». Porodica «ima ogromnu važnost u izgradnji mira u svetu » (…). «Vi postojite – dodala je – da biste svedočili o jedinstvu, o trajnoj ljubavi, o proživljenom Jevanđelju. Na ovaj način ne samo da ćete živeti u radosti, već ćete nastaviti da privlačite i druga srca ka ljubavi sve dok ne ostvarite, zajedno sa čitavim pokretom fokolara, univerzalno bratstvo među ljudima» (3. novembar 2007).

Trenutno u svetu postoji 800.000 ‘Novih porodica’.

vebsajt: www.famiglienuove.org

 

Članci

Porodica je budućnost

Javna i skrivena kršenja ljudskih prava su bezbrojna. Sve su to nepravde, koje prema poslednjoj analizi, najviše ugrožavaju najmanji i nezaštićeni deo društva – porodicu. Ona je danas, na neki način, posuda koja sadrži bolove čovečanstva. Savremenu porodicu možemo plastično prikazati u sledećoj slici: povređena i očajna majka koja drži na grudima patnju čovečanstva i […]

[Pročitaj više]
123