Kao odgovor na kulturnu krizu koja zahvata ne samo Zapad, i u epohalnom prelazu na nove kulturne paradigme, duhovnost jedinstva iznedrila je nove misaone pravce koji doprinose otvaranju prema obnovi kulture.

Razvoj harizme jedinstva je takođe i početak dijaloga, zadojenog uzajamnošću, dijaloga sa svetom kulture u njenim različitim izrazima i raznovrsnim disciplinama: politikom, ekonomijom, umetnošću, medijima, pedagogijom, psihologijom, sociologijom, medicinom, pravom, arhitekturom, ekologijom, sportom. Ovaj dijalog podržavaju sekretarijati širom sveta i nukleusi koji niču u različitim zemljama, a odvija se preko kongresa, seminara, sastanaka, foruma, workshop-a, uz pomoć komunikacionih sredstava. Namera je da se ponudi skup ideja, doprinosa kulturi, pa i korisnih životnih iskustava.

Svrha.
Dijalog je otvoren za sve one koji osećaju pritisak izazova koji su pred nama, kako bi razvili teoriju i doktrinu u raznim oblastima, inspirisani paradigmom jedinstva. Jedinstva koje ne znači jedinstvenost, štaviše, radi se o pluralističkom razgovoru sa svim mislima, idejama, prošlim i sadašnjim perspektivama, ne samo radi suočavanja već radi stvaranja inovativnog “kulturnog proizvoda“.

Predlog.
Poruke koje dolaze od modernog društva svedoče o novoj i sve većoj složenosti. Prisutna je fragmentacija koja se dešava pre svega u domenu znanja, pojmova, misli. Različiti kulturni svetovi ne samo da nisu u međusobnoj interakciji već ne dolaze u kontakt, ili se samo površno dodiruju, ili se čak međusobno sudaraju, prouzrokujući konfliktnost u odnosima i u društvenom tkivu na globalnom nivou. Stoga se ukazuje hitna potreba promovisanja tzv. “kulture jedinstva”, koja bi najavljivala prave vrednosti i koja bi stavila u centar kulturnih interesovanja ljudsku ličnost u svoj svojoj dostojanstvenosti, sa sposobnošću stupanja u odnose sa drugima, sa otvorenošću ka uzvišenom, kao subjekt koji našem svetu daje lice i dinamiku koji bi više odgovarali težnjama kako pojedinaca tako i naroda.

Za kulturu jedinstva. Škola Ava (Abba = ,,Oče” na aramejskom) multidisciplinarni je naučni centar sastavljen od stručnjaka, profesora ili laika, iz raznih disciplina. Oni razrađuju početne smernice jedne nove kulture, prosvećene harizmom jedinstva. Iz ovog projekta proizišla je nova školska ustanova: Univerzitetski institut Sofija sa sedištem u Lopijanu, koji je otvoren 1. decembra 2008. godine.

Priznanje.
Uticaj duhovnosti jedinstva na različite kulturne ambijente je poslednjih godina naišao na priznanje brojnih hrišćanskih i svetovnih univerziteta, a Kjari Lubik su dodeljene počasne diplome u različitim disciplinama.

Članci

SVET U SLICI – SLIKA SVETA

SVET U SLICI – SLIKA SVETA

Institut za studije kulture I hrišćanstva i Pokret Fokolara u Srbiji pozivaju sve stvaraoce da se jave na Konkurs za prikupljanje radova u oblasti vizuelne kulture Crkava i verskih zajednica na teritoriji Republike Srbije , pod nazivom “SVET U SLICI – SLIKA SVETA”.

[Pročitaj više]
12345...»